Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Demokratiskolen

Foreningen for Demokratiskolen

Om donationen

Denne donation går til at udbrede idéerne bag Demokratiskolen til flere dele af landet. Demokratiskolen er både et digitalt undervisningsværktøj og en metode, der gør det enklere for kommunerne at inddrage lokale unge. Projektet øger unges praktiske forståelse af demokrati ved at lade dem forholde sig konkret til lokale udfordringer, udvikle egne forslag og forbedre dem sammen med deres lærere, kommunen samt eksterne ressourcepersoner. Internationale sammenligninger viser, at danske unges lyst til at deltage mere aktivt i demokratiet ligger væsentligt under gennemsnittet for unge i andre lande, bl.a. Norge og Sverige.
Region
Landsdækkende
Type
Projekt
Modtager
Foreningen for Demokratiskolen
Støttet beløb
1.000.000 kr., år 2019
Delmål
Alle med fra start

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn, Unge

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Alle de nye kommuner, der deltog i Madspildsprojektet i efteråret 20, har til- kendegivet, at de vil deltage i et nyt forløb i efteråret 21 - de fleste med flere klasser. Eneste undtagelse er Gentofte, som vi har en aftale med om at drøfte et fast samarbejde med om kommunens nye planer for udskolingen. De skal føres i dette forår.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Det projekt, der er beskrevet her, var treårigt, og kan ikke forventes at nå i mål på alle punkter efter ca. 1 1/2 år, men vi har rykket på alle de seks punkter (se mere nedenfor). Dog kan vi endnu ikke fortælle historier om elev-ideer, der blev realiseret (der arbejdes på det) og vores plads i udskolingen er stadig foreløbig, selv i begejstrede kommuner. Fremfor alt har vi ikke nået ud til så mange som planlagt. Derfor kan det alt i alt ikke blive til mere end en pæn middelkarakter.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Efteråret 2019 gav os uventede erfaringer, som fik os til at revidere flere tilgange: Vi indså, at vi ikke har gjort nok for at "onboarde" alle lærere. Vi blev også opmærksomme på betydningen af at guide elever og lærere bedre gennem det valgte problemfelt. Samtidig skabte de omtalte ambassadører ikke de forventede, brugbare kontakter. En del af svaret har været temabaserede forløb, hvor flere kommuner indgår med færre klasser om et givet emne - som fx Madspild eller Ungdomsliv på landet.

Delmål

Alle med fra start

Alle børn og unge har brug for en hverdag med skolegang og fritidsliv i fællesskaber med jævnaldrende. Vi vil bidrage til at børn og unge, der vokser op i udfordrede familier, eller selv er udfordrede af psykiske og sociale vanskeligheder, kan leve et liv, der ligner det liv, alle andre børn og unge har.

Mere om vores fokusområde Alle med fra start