Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Den, der har ordet, har magten

Landforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade - LMS

Om donationen

For at sætte unge med spiseforstyrrelser eller tendens til selvskade i stand til at deltage i den offentlige debat skal 20 unge piger og drenge tilbydes et medietræningsforløb. Det skal give dem en stemme som eksperter i deres egen sygdom. Tanken er, at de unge kan give politikere og behandlingssteder kvalificerede bud på, i hvilken retning psykiatrien bør udvikle sig.
Region
Hovedstaden
Type
Projekt
Modtager
Landforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade - LMS
Støttet beløb
486.000 kr., år 2019
Delmål
Klar til livet

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Unge

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi synes vi er lykkedes rigtig god med at forankre projektet. De unge er stadig en stor del af vores netværk og fungerer som både foredragsholdere og case-personer, når vi får henvendelser fra pressen. flere af deltagerne har som også kastet sig ud i andre projekter takket være Medieskolen, herunder har én af deltagerne udgivet en bog. De er meget aktive på sociale medier og flere har efterfølgende skrevet debatindlæg.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
17 unge piger og drenge deltog i medieskolen. 12 af de unge er stadig involveret i LMS som personlige fortællere, case-personer i pressen mm. De unge bekræfter, at de efter medieskolen føler sig klædt på til at gå ud i offentligheden med deres historie. 8 af de unge har fået fortalt deres historie til nationale medier og/eller skrevet kronikker. I stedet for den omtalte fagbog, lavede vi med godkendelse fra TrygFonden en videokampagne til SoMe med deltagerne, som fik ca. 250.000 visninger.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi tænker ikke, at noget kunne have været gjort anderledes med Medieskolen. Samarbejdet med Dagbladet Information fungerede fint, og indholdet af medieskolen var relevant for deltagerne. Som nævnt, så valgte vi ikke at lave en fagbog alligevel, da distributionen heraf ville blive for ressourcekrævende. Fotografen fra projektet har dog på egen hånd udgivet en bog med de unges historier, ligesom LMS har udgivet dem samlet i LMSNYT.

Delmål

Klar til livet

Et godt fysisk og mentalt helbred er en grundlæggende forudsætning for børn og unges trivsel og muligheder for at udfolde deres potentiale. Vi vil arbejde for børn og unges mentale trivsel og gode relationer i de tidlige år, at børn og unge ikke bruger tobak, at de drikker mindre alkohol, bevæger sig og sover tilstrækkeligt og er med i fællesskaber.Mere om vores fokusområde Klar til livet