Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Den eventyrlige havn

Bibiana Danmark

Om donationen

Region
Hovedstaden
Type
Projekt
Modtager
Bibiana Danmark
Støttet beløb
28.000 kr., år 2018
Delmål
Respekt for vand

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn, Unge

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi har i 2020 åbnet en Børnenes Byggeskole på Papirøen, hvor vi følger det store byggeri. Her bliver skolebørn introduceret til bygge- og anlægsfagene og arbejder problemorienteret med klimatilpasningsløsninger, bæredygtighed og social bæredygtighed. Forløbet varer en uge.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Skolebørn sejlede i projektet rundt i det nye kvarter Nordhavn og fik dermed et indtryk af den nye bydel fra vandsiden. Det virkede engagerende og motiverende og børnene syntes det var umiddelbart spændende, at opleve deres egen by fra vandet.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Det ville have styrket projeketet med en større børnegruppe med flere forskellige alderstrin