Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Den gode stemning

Livsværkstederne i Gellerup

Om donationen

Livsværkstederne er en selvejende institution under KFUM’s Sociale Arbejde og holder til i Gellerup. De har dagligt aktiviteter i området med kontakt til 60-80 mennesker gennem deres café og Social Drive Out 5 gange om ugen til cirka 150 personer. Denne donation går til et projekt, der skal skabe større viden om EP-valget og øge valgdeltagelsen i området gennem fællesskabsorienterende aktiviteter og ved at rekruttere og uddanne 10 valgambassadører fra lokalområdet. Valgambassadørerne skal gå fra dør til dør og motivere målgruppen til at deltage i Livsværkstedernes valgarrangementer med relevante oplægsholdere og selve valget. Opkvalificeringen af valgambassadører sker i samarbejde med Baba, Bydelsmødre og øvrige lokale aktører.
Region
Landsdækkende
Type
Projekt
Modtager
Livsværkstederne i Gellerup
Støttet beløb
115.000 kr., år 2024
Delmål
Styrk civilsamfund, debat og demokrati

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn og unge, Voksne, Ældre

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi oplevede, at det lykkedes at rekruttere et mangfoldigt korps af valgambassadører, og at de var gode til at sprede information i lokalområdet og skabe synlighed om aktiviteterne. Vi oplevede også at det skabte stor synlighed om EP valget for brugerne af Livsværkstederne, at vi havde 4 arrangementet, hvor der blev talt om politik og demokrati og betydningen af at bruge sin stemme. Disse aktiviteter er det bestemt værd at forankre ved kommende valg.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Målet om øget valgdeltagelse til 54% blev ikke nået. Stemme % på valgstedet blev 37,80%. Som på landsplan var valgdeltagelsen til dette EP valg langt lavere end sidste valg. Målet om at nå ud til 1000 personer med information og invitation til valgarrangementer vurderes at være nået. Målet om at 75 deltager i en valgaktivitet er nået. Der var 30 til valgdagsarrangementet mod forventet 50. Vi vurderer at projektet i høj grad har bidraget til at øge interessen for valg og demokratiske processer.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi blev opmærksomme på, at vi næste gang skal have et element med af helt basal information/ træning i, hvordan det foregår på selve valgstedet: Hvad skal man med valgkortet? hvad gør man ved valgbordet? hvordan skal man sætte krydset osv. Vi observerede også at det vil være godt med en overordnet indføring i forholdet mellem de danske partier og grupper i Europa parlamentet, og hvad der er de forskellige partiers mærkesager mv.

Delmål

Styrk civilsamfund, debat og demokrati

Et civilsamfund, en debat og et demokrati, som befolkningen har lyst til at deltage i, skaber tryghed og tillid. Vi vil opbygge viden om civilsamfund og frivillighed, gøre den offentlige debat bred og baseret på viden og styrke det demokratiske engagement blandt dem, der er underrepræsenterede.

Mere om vores fokusområde Styrk civilsamfund, debat og demokrati