Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Den lille spejderuge

De grønne pigespejdere

Om donationen

Donationen går til produktion af materialer til den sidste fase i pilot-indsatsen ”Den lille spejderuge”, der skal give børn en tryg skolestart og en plads i klassens fællesskab med sjove oplevelser og undervisningsaktiviteter i naturen. Børnehaveklasser tilbydes et femdages undervisningsforløb, der trækker på spejdermetodens uformelle læring og bruger naturen som et frirum, der fremmer dannelsen af fællesskaber. Indsatsen er testet med stor succes, og i 2021 deltager op mod 400 børnehaveklasser og 10.000 børn. De foreløbige erfaringer viser, at børn, der har oplevet udfordringer ved skolestart, er blomstret op under Den lille spejderuge. Ambitionen er at skabe en øget naturnysgerrighed samt at styrke fællesskabet i de nyopstartede børnehaveklasser. Den lille spejderuge skal på sigt forankres i alle dele af De grønne pigespejdere, bl.a. gennem nyt aktivitetsmateriale og materiale til de lokale spejdergrupper, som de kan bruge til at række ud til de skoler, der deltager i Den lille spejderuge. Projektet samarbejder med Center for Børn og Natur.
Region
Landsdækkende
Type
Projekt
Modtager
De grønne pigespejdere
Støttet beløb
417.500 kr., år 2021
Delmål
Fællesskaber for alle

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Spejderne føler sig klædt på til at besøge skolerne. Vi har udviklet inspirationshæfte til grupperne som de har brugt, når de rakte ud til skolerne. Vi har ikke etableret en følgegruppe, da perioden fra vi fik midlerne til uge 36, hvor vi holdt Den lille spejderuge var kort, hvilket gjorde det svært at nå at samle en følgegruppe. Istedet har vi kvalificeret og delt projektets resultater gennem vores eksisterende netværk med Friluftsrådet, Børnehaveklasseforeningen og på Nordisk spejderkonference

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Bevillingen fra TrygFonden til Den lille spejderuge 2021 faldt lige ned i den store efterspørgsel på tilbuddet. Inden for 2 uger var de ekstra 200 pladser booket, og vi begyndte en ny venteliste. Tilbagemeldingen fra de deltagende børnehaveklasselærere er, at Den lille spejderuges aktiviteter og spejdermetodens didaktik har bidraget til et øget fællesskab i klassen og nye relationer mellem børnene. Desværre måtte årets kurser aflyses på grund af sygdom, så den del af projektet er ikke indfriet.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Produktionen af Krible-krable rygsækken var den væsentligste aktivitet med midlerne fra TrygFonden, så flere klasser kunne deltage og flere børn dermed få en tryg skolestart. Produkterne blev forsinket på grund af corona, men skolerne fik materialerne så hurtigt som muligt, og vil hjalp dem med at afholde en så god spejderuge som muligt. Den ekstra markedsføring var ikke nødvendig, da pladserne i Den lille spejderuge blev fuldt booket på 2 uger.

Delmål

Fællesskaber for alle

Gode sociale relationer, oplevelsen af at høre til og dét at kunne være noget for andre er vigtigt for at føle sig tilfreds med livet. Vi vil bidrage til, at alle voksne har mulighed for at tage del i fællesskaber og få hjælp og støtte, hvis de er på vej ud af dem.

 
Mere om vores fokusområde Fællesskaber for alle