Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Den Rullende Kagemand

Mødrehjælpen, Haderslev Lokalforening

Om donationen

Mødrehjælpen er en organisation, der rådgiver og støtter udsatte gravide og børnefamilier. Den Rullende Kagemand er Mødrehjælpens tilbud om afholdelse af børnefødselsdage for udsatte børn i alderen 3-13 år. Familierne, der gør brug af tilbuddet, har ofte begrænsede økonomiske eller sociale ressourcer og kan ikke overskue selv at afholde fødselsdage. Med Den Rullende Kagemand får familierne henholdsvis økonomisk hjælp gennem en fødselsdagspakke med madvarer, pynt og en gave samt praktisk hjælp fra frivillige, hvis der er behov for dette. Afholdelse af en børnefødselsdag er vigtigt for børnene, da de får mulighed for at blive fejret af deres venner og indgå i sociale relationer i skolen. Donationen går til afholdelse af 50 børnefødselsdage med hver 25 deltagende børn. TrygFonden har tidligere støttet Den Rullende Kagemand hos andre af Mødrehjælpens lokalforeninger.
Region
Syddanmark
Type
Projekt
Modtager
Mødrehjælpen, Haderslev Lokalforening
Støttet beløb
47.500 kr., år 2018
Delmål
Alle med fra start

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Ældre

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi har en del frivillige, som gerne vil være med i projektet Den Rullende Kagemand og dette samt midler er med til at projektet kan fortsætte. Vi får også meldinger retur fra forældrene, at de er meget glade for at kunne holde fødselsdag for deres børn.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Målet med projektet blev indfriet i meget høj grad og vi kunne bedre publicere Den Rullende Kagemand, pga. de midler vi havde modtaget fra TrygFonden.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi i bestyrelsen har undervejs evalueret projektet og blev enige om, at projektet blev opfyldt.

Delmål

Alle med fra start

Alle børn og unge har brug for en hverdag med skolegang og fritidsliv i fællesskaber med jævnaldrende. Vi vil bidrage til at børn og unge, der vokser op i udfordrede familier, eller selv er udfordrede af psykiske og sociale vanskeligheder, kan leve et liv, der ligner det liv, alle andre børn og unge har.

Mere om vores fokusområde Alle med fra start