Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Den største drøm 2.0

Foreningen Teater BorderLine

Om donationen

Det skønnes, at cirka 122.000 børn på landsplan vokser op i en familie, hvor en eller flere har et alkoholproblem. Opvækst i en familie med alkoholmisbrug kan medføre alvorlige fysiske, psykiske og sociale problemer. Denne donation går til et projekt, der skal oplyse, forebygge og aftabuisere børns opvækst i alkoholfamilier. Projektet omfatter en teaterforestilling for børn, materiale til en efterfølgende dialog med børnene samt undervisningsmateriale, og målgruppen er elever i 4.-6. klasse, deres lærere samt kommunalt fagpersonale. Målet med indsatsen er at give børnene viden om, hvad der sker, når en eller flere i den nære familie drikker, samt hvor og hvordan man kan få hjælp. Projektet gennemføres i samarbejde med Rusmiddelcenter Lolland, Center for Afhængighed i Guldborgsund Kommune, Center for Rusmidler i Vordingborg Kommune, Rusmiddelteamet i Odsherred Kommune og TUBA Sjælland. Et tilsvarende projekt har tidligere været gennemført i Odsherred, Holbæk og Kalundborg kommuner. Erfaringerne herfra har været meget positive, hvilket er baggrunden for, at projektet nu ønskes udbredt til flere områder.
Region
Sjælland
Type
Projekt
Modtager
Foreningen Teater BorderLine
Støttet beløb
388.995 kr., år 2020
Delmål
Alle med fra start

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Foreningen Teater BorderLine arbejder primært med oplysning og aftabuisering i forhold til børn og unge. Vi etablerer derfor ikke projekter, der er forankret i gængs forstand, men arbejder med oplysning og aftabuisering i form af ”det lange seje træk”. Det er svært at måle på, hvor megen forankring der vil ske I Guldborgsund- og Lolland kommuner i forhold til det, vi har bidraget med, men det er vores opfattelse, at vi i de to kommuner har bidraget væsentlige i forhold til målgruppen.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Selvom gennemførelsen af projektet blev meget vanskeligt pga. Covid-19, og selvom vi ville ønske at vi havde været mere præcise med de stillede spørgsmål i spørgeskemaet og hvornår undervisningsmateriale skulle anvendes, er det vores klare opfattelse på baggrund af - spørgeskemaerne, de observationer skuespillerne har gjort og survey besvarelserne - at forestillingen og det at børnene har arbejdet med problematikken – har gjort en betydelig forskel. For uddybning se rapport.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Umiddelbart er vi meget tilfredse med de aktiviteter projektet består af. Det primære sigte har været, at børnene får viden om alkohols betydning, og at man kan få hjælp, når man bor i en alkohol-familie og problemerne tårner sig op, eller når man tumler med svære tanker og situationer. Der hvor vi ville ønske, at vi havde vidst, hvad vi ved i dag, er omkring fagdagene og tilbagemeldingerne fra lærerne. Se uddybning i bilag. Afrapportering.

Delmål

Alle med fra start

Alle børn og unge har brug for en hverdag med skolegang og fritidsliv i fællesskaber med jævnaldrende. Vi vil bidrage til at børn og unge, der vokser op i udfordrede familier, eller selv er udfordrede af psykiske og sociale vanskeligheder, kan leve et liv, der ligner det liv, alle andre børn og unge har.

Mere om vores fokusområde Alle med fra start