Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Det akutte sundhedsvæsen

Aarhus Universitet

Om donationen

Med en donation fra TrygFonden kan Aarhus Universitet nu stå i spidsen for et omfattende forskningsprojekt, der undersøger kvaliteten i den indsats, der ydes i det akutte sundhedsvæsen med særligt fokus på de telefonbaserede tilbud. I dag er 112, lægevagten, 1813 og de akutte modtageafdelinger borgernes indgange til sundhedsvæsenet ved akut opstået sygdom. Udfordringerne er bl.a., at der i telefonen er kortere tid til at vurdere en patient, højere forekomst af livstruende tilstande og ingen forhåndsviden om patienterne. Samtidig er der flere overlap mellem tilbuddene, som patienterne kan tage fejl af. På den baggrund er det sandsynligt, at der opstår problemer med kvalitet og patientsikkerhed, og at der vil være en tilbøjelighed til at behandle og henvise patienter, som det efterfølgende viser sig, ikke var særligt akut syge. Det er både meget omkostningstungt, og samtidig optager man ressourcer fra tidskritisk syge patienter, som skal vente. Projektet her består af en række delprojekter, som bl.a. kortlægger alle akutte patientforløb igennem et år, undersøger kvaliteten i den telefoniske beslutningstagen og kommunikation samt effekten af at give patienter mulighed for at hoppe over telefonkøen i særligt kritiske situationer. Resultaterne kan have direkte betydning for udformningen af de akutte tilbud i form af nationale retningslinjer for patientvejledning samt træning og støtte til de fagprofessionelle. TrygFonden har støttet projektet med 8.221.824 kr.
Region
Landsdækkende
Type
Forskningsprojekt
Modtager
Aarhus Universitet
Støttet beløb
8.221.824 kr., år 2014
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Sygdomsramte

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Akuttelefonen 1813 i Region Hovedstaden har allerede implementeret "Akutknappen". Vi forventer, at det også vil ske i lægevagten i de 4 andre regioner. Vi forventer oggså, at der de kommende år vil ske forandringer ang. visitation i det akutte sundhedsvæsen - hvor resultaterne af vores undersøgelser i høj grad vil blive inddraget.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Arbejdspakker 1, 2 og 3 blev hver gennemført og afsluttet med en PhD og 3-4 artikler i internationale tidsskrifter (hver projekt) samt adskillige præsentationer både nationalt og internationalt. Arbejdspakke 5 endte med to publikationer. Som en ekstra ting udvikledes en metode til anvendelse af E-boks til spørgeskemaer i videnskabelige undersøgelser – og metoden blev evalueret. Denne del er også publiceret i internationalt tidsskrift.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
En undersøgelse af telefonvisitationer er både en meget vanskelig - og meget arbejdskrævende proces. Vi havde 20 læger med erfaring i at visitere til at gennemføre evalueringerne af de mange telefonvisitationer. Det var stort projekt, der krævede en stor indsats af hele forskningsgruppen. Men det ville formentlig have været en fordel at udvide projektet, så også sygeplejersker var med i evalueringsgruppen - ligesom flere samtaler, kunne være evalueret af flere personer.