Søg støtte

Søg

Selvevaluering

DFH 2022

De Frivilliges Hjælpecentral, Fredericia

Om donationen

De Frivilliges Hjælpecentral yder gratis hjælp til løsning af småopgaver i hjemmet for svage borgere, som ikke selv kan udføre arbejdet. Arbejdet er ulønnet, men de frivillige får støtte til kørsel. Foreningen udfører ca. 500 opgaver om året, og donationen medvirker til, at indsatsen kan fortsætte i det kommende år.
Region
Syddanmark
Type
Projekt
Modtager
De Frivilliges Hjælpecentral, Fredericia
Støttet beløb
15.000 kr., år 2021
Delmål
Flere gode leveår

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Ældre

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi er kendt både af ældre/svagelige, af plejepersonale både i hjemmeplejen og på plejecentre og af andre i det kommunale system.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi forventede 500 ville søge om hjælp, men udførte kun 373 opgaver

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi evaluerer løbende vores aktiviteter og vores synlighed.

Delmål

Flere gode leveår

Evnen til at kunne klare sig selv i dagligdagen, et godt fysisk og mentalt helbred og deltagelse i fællesskaber. Vi ønsker at bidrage til, at flere ældre får flere gode leveår med højere livskvalitet.
Mere om vores fokusområde Flere gode leveår