Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Diabetes 2 og mentalt helbred

Aarhus Universitet

Om donationen

Donationen går til at pilotafprøve problemløsende samtaleterapi til patienter med type 2-diabetes. Type 2-diabetes er en af de hyppigste kroniske sygdomme i Danmark, og omkring 4 pct. af befolkningen lider af den. Sygdommen er indgribende i hverdagen, hvor patienterne eksempelvis må følge en særlig diæt, motionere hyppigt, måle blodsukker og tage daglig medicin, hvilket kan føles som en betydelig byrde. Patienterne har en fordoblet risiko for at udvikle depression sammenlignet med den øvrige befolkning, og derfor vil forskerne undersøge effekten af en kraftig modificeret psykologisk behandling, der betegnes som problemløsende samtaleterapi (PST). I behandlingen analyserer patient og læge sammen de problemer, som patienten tager op, og definerer problemerne og finder realistiske mål og løsninger, der samles i en handlingsplan. Pilotstudiet evalueres, og målet er, at erfaringerne skal indgå i en samlet justering af PST-tilbuddet til diabetespatienter, som derefter afprøves i større skala.
Region
Landsdækkende
Type
Forskningsprojekt
Modtager
Aarhus Universitet
Støttet beløb
444.000 kr., år 2021
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Projektet er et pilotprojekt, og det har derfor ikke været en del af målet med projektet, at det skulle forankres - Vi skal først udføre et større randomiseret studie inden denne fase. Dog har alle praksis meldt tilbage, at metoden har været god at arbejde med, og alle har udtrykt forventning om at benytte den i fremtiden. Både blandt patienter, som kommer til årskontrol men også generelt til patienter, som henvender sig med psykologiske problemstillinger i almen praksis.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi har gennemført et pilotstudie, hvor tre læger og fem sygeplejersker fra i alt tre almen praksis indgik. De sundhedsprofessionelle deltog i et 2 dages kursus hvor de blev introduceret til problemløsende samtaleterapi og lærte at benytte metoden i praksis. Efterfølgende har de sundhedsprofessionelle haft samtaleforløb med i alt 9 patienter. Både læger og patienter har deltaget i interviews, med det formål at undersøge barrierer og facilitatorer forud for det efterfølgende større studie.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Dette studie var et pilotstudie forud for et større randomiseret studie. På baggrund af erfaringer fra pilotstudiet vil vi foretage justeringer for at optimere studiedesignet og effekten af interventionen. Vi vil foretage justeringer på undervisningen af sundhedsprofessionelle sam praktiske forhold i forbindelse med arbejdsgangen i praksis (opsporing og rekruttering af patienterne) Selve metoden - problemløsende konsultationer, blev fundet meget velegnet og vil ikke yderligere blive justeret