Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Diabetes og psykiske problemer

Diabetesforeningen

Om donationen

Kommunikationschef Morten Jakobsen, Diabetesforeningen, har modtaget 543.350 kr. til et projekt, der skal hjælpe diabetespatienter med de psykiske problemer, der opstår som følge af deres sygdom. Omkring 380.000 danskere lider af diabetes, der er en sygdom, hvor fokus i høj grad rettes mod de fysiske sider som medicin, måling og mad. Men de psykiske aspekter fylder mere og mere hos patienterne, der ofte lider af stress, dårlig samvittighed, skyld, skam, afmagt og bekymring. Psykiske lidelser som angst og depression er overrepræsenteret hos mennesker med diabetes, og cirka en tredjedel får en regulær behandlingskrævende diagnose. Dette projekt har til formål at informere diabetikere, pårørende og fagpersoner om de psykiske aspekter, der er knyttet til sygdommen, og derved forebygge svære lidelser. Det skal ske via Diabetesforeningens hjemmeside, der har 75.000 besøgende om måneden, Facebook-side, medlemsblade og pjecer.
Region
Landsdækkende
Type
Projekt
Modtager
Diabetesforeningen
Støttet beløb
542.350 kr., år 2016
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Sygdomsramte

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Igen vil tiden vise, om vi har gjort det rigtige - men organisatorisk er projektet placeret, hvor både ansvaret og kompetencen til opfølgning er tilstede.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi har fået produceret alle de materialer og emneområder, som vi ønskede. Plus lidt mere - f.eks. en bog til forældre med børn med diabetes. Materialerne lever kvalitetsmæssigt op til vores forventninger og er foreløbig blevet godt modtaget af fagfolk. Vi er først begyndt distributionen og visningen på hjemmesiden for kort tid siden og kender endnu ikke responsen.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Tiden og brugen af hjemmesiden, videofilmene, bogen og pjecen vil selvfølgelig gøre os klogere på, om vi har valgt rigtigt. Men der er ikke dukket noget op i processen, som har fået os til at tvivle på, om vi har valgt de rigtige aktiviteter. Kunne suppleres med mange aktiviteter som arrangementer lokalt, psykologer til telefonrådgivnings osv. - men det vil være et betydeligt større budget.