Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Dialog Skole

Dialog Forum

Om donationen

Nogle minoritetsunge afholder sig fra at indgå i det sociale og politiske liv, fordi de oplever eksklusion fra den offentlige debat og dermed nedsat selvtillid og motivation til at tage initiativ til demokratisk engagement. Derfor ønsker Dialog Skole med donationen at tilbyde et foreningsfællesskab samt dialogisk undervisning til minoritetsunge for at skabe større interesse for at indgå i den samfundsmæssige dialog på et bedre vidensgrundlag. De unge vil få undervisning inden for bl.a. dialogens rolle i det demokratiske samfund, og de unge skal idéudvikle egne dialogprojekter. Ved afslutningen af undervisningen afholdes en dimission for eleverne, hvor de hver især tildeles et certifikat for deres deltagelse i Dialog Skole, og der bliver uddelt 3-5 legater på hver 15.000 kr. til udvalgte projekter.
Region
Hovedstaden
Type
Projekt
Modtager
Dialog Forum
Støttet beløb
196.000 kr., år 2023
Delmål
Styrk civilsamfund, debat og demokrati

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn og unge

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi har nøje fulgt deltagernes proces ift. deres projektudvikling, og vi er yderst imponerede over de lovende fremskridt. Projekterne vil blive præsenteret ved dimissionen, og deres eksekvering finder sted efter skolestart i det nye år. Derfor vil vi først kunne evaluere og følge op på resultaterne, når projekterne er blevet implementeret. Vi ser frem til at se, hvordan elevernes indsats vil bidrage til vores mål og skabe positive forandringer i lokalsamfundet.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi har oplevet at deltagerne har opnået dybere forståelse af civilsamfundet og demokratiske processer gennem Dialog Skole. Dette kommer bl.a. til udtryk ved, at flere af deltagerne nu medvirker aktivt i lokalsamfundet samt foreningslivet. Desuden har de ifm. afslutningen på Dialog Skole udviklet deres egne dialogprojekter, hvor de har udvist omfattende forståelse for dialogens nuancer og derigennem inspireret andre jævnaldrende til konstruktivt medborgerskab.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Uddannelse af unge i dialog er et relativt nyt koncept, hvilket har givet os mulighed for at lære og tilpasse vores valg af oplægsholdere. Vi har haft stor succes med størstedelen af de valgte oplægsholdere, men har erfaret, at det er essentielt at vælge dem, der kan tale i øjenhøjde med de unge og forstå deres udgangspunkt. Derfor har vi til det kommende års Dialog Skole justeret listen over oplægsholdere for at sikre en endnu mere relevant og engagerende undervisning

Delmål

Styrk civilsamfund, debat og demokrati

Et civilsamfund, en debat og et demokrati, som befolkningen har lyst til at deltage i, skaber tryghed og tillid. Vi vil opbygge viden om civilsamfund og frivillighed, gøre den offentlige debat bred og baseret på viden og styrke det demokratiske engagement blandt dem, der er underrepræsenterede.

Mere om vores fokusområde Styrk civilsamfund, debat og demokrati