Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Digital Afatisk Rehabilitering

Offentlig-PrivatI InnovationsSelskab

Om donationen

Hvert år rammes omkring 20.000 mennesker af en hjerneblødning eller blodprop i hjernen. Af disse får ca. 3.000 afasi (mistet taleevne), hvilket gør, at de mister evnen til at kommunikere i større eller mindre grad. I rehabiliteringen anbefales det, at træne ti timer om ugen for at vende tilbage til det tidligere normalniveau, selvom borgerne kun tilbydes 1-2 timers ugentlig taleterapi. Dansksimulatoren ApS, ejet af et kommunalt videns- og udviklingscenter i Vejle, har som målsætning at udvikle sproglæringsprodukter. I 2012 udarbejdede de en demo-udgave af et læringsværkstøj til afatikere kaldet KomSim, hvor en talepædagog tilrettelægger et træningsprogram, som patienten har adgang til digitalt. Dermed er træningen tilgængelig for patienten og dennes pårørende, når som helst det passer. Baseret på de umiddelbare resultater fra demo-forløbet ønsker Dansksimulatoren at videreudvikle KomSim og teste den i et større antal rehabiliteringsforløb, så det på sigt kan anvendes som et rehabiliteringsværktøj.
Region
Syddanmark
Type
Projekt
Modtager
Offentlig-PrivatI InnovationsSelskab
Støttet beløb
1.990.400 kr., år 2014
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Sygdomsramte

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Projektet er forankret i DS Aps i dag i god dialog med Reg. Syd, men DS Aps står primært selv for udbredelsen til de andre landsdele, grundet interne rokader i Reg. Syd.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Komsim er i dag et fuldgyldigt værktøj, der er implementeret og i brug på adskillige rehabiliteringssteder i landet. Det har desuden været i gennem adskillige undersøgelser fra såvel Syddansk Universitet som CoLab under Region Syddanmark. Eneste hurdle projektet er stødt på er at udbredelsen er væsentlig langsommere end antaget, også givet den store eksponering vi opnåede allerede inden afslutning, og den store good-will vi mødte. Men vi må konstatere at der opstår nogle uventede hurdles når ting skal implementeres i praksis.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi har hele tiden haft en stærk dialog med fagpersonerne indenfor området og har derfor ramt meget rigtigt i vores udvikling. Umiddelbart er det svært at se om vi med fordel kunne have gjort noget anderledes.