Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Digital akuthjælp

Foreningen Digitalt Ansvar

Om donationen

Denne donation går til at undersøge behov og muligheder for etablering af et digitalt akutberedskab, som kan hjælpe voksne, der bliver eller har været udsat for digitale krænkelser. Projektet skal også afdække potentialet for en whistleblowerordning, hvor man anonymt kan informere om ulovligt indhold og delinger på digitale platforme. Den samlede analyse, der vil basere sig på en kvantitativ undersøgelse af omfanget af digitale krænkelser samt kvalitative interviews med nøgleaktører, ventes at ligge klar i februar 2021, hvor den præsenteres ved en høring og workshop for relevante interessenter på området.
Region
Landsdækkende
Type
Projekt
Modtager
Foreningen Digitalt Ansvar
Støttet beløb
219.230 kr., år 2020
Delmål
Digital tryghed

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Kvinder, Mænd

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Projektet er i høj grad blevet forankret ved interviews med politiet, sundhedsvæsen og organisationerne og afsluttende fremlæggelse af analysens resultater på netværksmøde i juni og sparring ift. udformning af konceptet. Vi har haft adskillige sparrings-møder med politi og Center for Voldsramte (sundhedsvæsen) efter analysefasen, så vores løsningsforslag matcher deres behov og virkelighed. Der arbejdes nu på en finansiering af konceptet, hvorfor den vurderingen ’kun’ er sat til 9

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
I høj grad fordi: + Tal på målgruppe (12 %) + anmeldelsestilbøjelighed (29 %) + Viden om, hvor mange der potentielt kan forebyggende. 14 % stødt på ulovligt indhold og 62 % vil benytte en whistleblower-ordning. + Viden om politiets og sundhedsvæsenets behov: Politiet ønsker flere anmelder, bedre tal, viden om trends i kriminaliteten. Sundhedsvæsen har brug for sparring i voldssager og viden om trends. + Konkret løsningsfordel der kan hjælpe ofre og myndigheder. - Business-case ikke grunding nok

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Generelt har alle aktiviteter givet væsentlige og ny viden. Samarbejdet med det digitale rådgivningsbureau, Torkerød+, der skulle stå for modeller og business-case – herunder anbefalinger til organisering, partnerskaber og indtægtskilder – var dog skuffende. De formåede ikke at levere (væsentlig) ny viden til analysen. Derfor er vi i dialog med Økonomer uden Grænser om en analyse af de økonomiske fordele ved én samlet indgang for ofre for digitale krænkelser.

Delmål

Digital tryghed

Alle skal kunne færdes sikkert og trygt digitalt. Vi vil udvikle og udbrede indsatser, viden og værktøjer, der gør den enkelte i stand til at tage ansvar for egen og andres digitale tryghed.
Mere om vores fokusområde Digital tryghed