Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Digital (Ud)Dannelse / D.U.D.E

Københavns Universitet

Om donationen

Denne donation skal bruges til et projekt, der har til formål at hjælpe unge i udskolingen og på ungdomsuddannelser til at håndtere problematiske fænomener på internettet som fx rygtespredning, digital mobning og en ekstrem debattone. Unge, lærere på ungdomsuddannelser samt den pågældende kommune skal arbejde tæt sammen om projektet og bl.a. udvikle undervisningsmateriale og et spil, der kan bruges til rådgivningen om håndtering af problemer på internettet. Det er også tiltænkt, at forældrene skal inddrages i projektet. Derudover skal der uddannes unge ambassadører, der skal være centrale i spredningen af projektet.
Region
Landsdækkende
Type
Forskningsprojekt
Modtager
Københavns Universitet
Støttet beløb
6.130.603 kr., år 2017
Delmål
Alle med fra start

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn, Unge

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Indsatsen har været en succes både i indhold og udbredelse, ligesom det stadig efterspørges af fagprofessionelle, men en decideret forankring er ikke lykkedes eftersom projektet ikke fortsætter som oprindeligt planlagt.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
I overensstemmelse med metodisk og teoretisk tilgang er målet flot indfriet gnm. 4 indsatser, herunder er: -LIKE inkl. lærerress. blevet udv., afprøv. og eval. af 20 lærere og 450 elever på 8 skoler og gymn. + forskere og fagkonsul. -18.000 eks. af LIKE distribueret til udd.inst. -Digitaluddannelse.org udv.+ lanceret -12 ambassadører uddannet; 3.000 efterskoleelever deltaget -Materialer til brug på forældremøder og i -samarb., bl.a. emojispil og diskussionsoplæg, udviklet, afprøvet, udbredt

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Man kunne med fordel have lagt mere tyngde i at forberede og opkvalificere lærere til at anvende materialet. Selv med forløbsplaner, modulopbygninger, øvelses- og eksempelpakker ville det have været fordelagtigt at tage de fagprofessionelle igennem et undervisningsforløg eller akademi, der ville kunne klæde dem yderligere på både fagligt og didaktisk til at undervise i materialet, ligesom det var hensigten med fortsættelsen af projektet.

Delmål

Alle med fra start

Alle børn og unge har brug for en hverdag med skolegang og fritidsliv i fællesskaber med jævnaldrende. Vi vil bidrage til at børn og unge, der vokser op i udfordrede familier, eller selv er udfordrede af psykiske og sociale vanskeligheder, kan leve et liv, der ligner det liv, alle andre børn og unge har.

Mere om vores fokusområde Alle med fra start