Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Digitalt værksted i Tingbjerg

Tingbjerg bibliotek og kulturhus og Tingbjerg skole

Om donationen

Regeringen præsenterede i foråret 2018 en ny national naturvidenskabsstrategi, der havde som mål at få flere unge ind på naturvidenskabelige og erhvervsfaglige uddannelser. Her indgår STEM-læring, som er en praksisorienteret læringsform inden for Science, Technology, Engineering og Mathematics, hvor håndens arbejde er i fokus, og hvor der er mulighed for at arbejde kreativt med naturvidenskabelige emner. Tingbjerg er en socialt belastet bydel i København, der oplever store udfordringer med arbejdsløshed, lavt uddannelsesniveau og kriminalitet. Dette gør beboerne i Tingbjerg til nogle af de mest udsatte i Danmark. Denne donation skal gå til at etablere et digitalt værksted, hvor børnene i Tingbjerg gennem kreativ leg får ny viden inden for STEM-læring og kan udvikle deres naturvidenskabelige interesser med en blanding af teori og kreative øvelser. Foruden at involvere børnene i en positiv aktivitet, er ambitionen, at tilbuddet vækker en interesse for det naturvidenskabelige felt, der kan følge børnene videre frem i livet. Bag projektet står Tingbjerg Skole samt Tingbjerg Bibliotek og Kulturhus.
Region
Hovedstaden
Type
Projekt
Modtager
Tingbjerg bibliotek og kulturhus og Tingbjerg skole
Støttet beløb
329.910 kr., år 2018
Delmål
Alle med fra start

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn, Unge

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Samarbejdet med Tingbjerg skole er godt forankret og vi arbejder på at formalisere dele af samarbejdet gennem Åben skole platformen. Samarbejdet med Coding Pirates er også velforankret og bæredygtigt. Værkstedet er åbent 2 dage ugentligt, hvor der tilbydes adgang til de af projektet finansierede værktøjer og maskiner. Herudover er frivillige, med til at sikre en yderligere forankring i det daglige, ved at tage børnene med i aktiviteter holdt uden for værkstedets alm åbningstid.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Mange både børn og unge er bevet eksponeret for STEM læring siden projektets start og bliver det i stadigt stigende grad, da vi har bygget på med værktøjer og maskiner i takt med at det gav mening. Vi har etableret et godt og blivende samarbejde med Tingbjerg skole. Foreningen Coding Pirates kører på 3. år klubaftener for børn og unge i lokalområdet. Skaberværelset (kulturhusets værksted) holder åbent værksted 2 gange om ugen.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vores tilgang har været at starte med at indkøbe få ting til projektet og så løbende bygge oven på - baseret på de erfaringer vi gør os i mødet med børn og unge. Derfor føler vi at vi har haft godt styr på hvad der virkede og hvad der ikke gjorde. Så vi står i dag med nogle rigtig fine tilbud der stadig kan bygges videre på og udvikles og forhåbentlig vil forblive i en udvikling.

Delmål

Alle med fra start

Alle børn og unge har brug for en hverdag med skolegang og fritidsliv i fællesskaber med jævnaldrende. Vi vil bidrage til at børn og unge, der vokser op i udfordrede familier, eller selv er udfordrede af psykiske og sociale vanskeligheder, kan leve et liv, der ligner det liv, alle andre børn og unge har.

Mere om vores fokusområde Alle med fra start