Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Din smutvej til it-job

HackYourFuture

Om donationen

Donationen går til projekt "Din smutvej til it-job", som skal bygge bro mellem it-jobs og udsatte flygtninge og indvandrere ved at tilbyde et opkvalificeringsforløb, der er skræddersyet til arbejdsmarkedets behov. HYF er et gratis uddannelsesforløb, hvor deltagerne opnår faglige kvalifikationer, som efterspørges på det danske arbejdsmarked målrettet it-branchen. Indsatsen skal være med til at afhjælpe den akutte mangel på kvalificeret it-arbejdskraft, som flere danske virksomheder oplever, og samtidig få personer, der har de rette kompetencer, med ikke-dansk baggrund i spil, så de kan bidrage til samfundets fællesskaber fremfor at møde barrierer i det danske samfund. Projektet er etableret med inspiration fra Holland og skal give deltagerne faglige og sociale kompetencer, så de har mulighed for at arbejde som webudviklere i Danmark. Ambitionen er at opstarte hold tre til fire gange årligt samt styrke samarbejdet med erhvervslivet og kommuner.
Region
Landsdækkende
Type
Projekt
Modtager
HackYourFuture
Støttet beløb
459.216 kr., år 2022
Delmål
Fællesskaber for alle

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Voksne

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Projektet er forankret til den grad, at screeningsprocessen i HackYourFuture's uddannelsesforløb er blevet meget mere konsistent og nemmere at overdrage til frivillige og nye ansatte, som har forankret vores indsats som helhed.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Rekruttering af deltagere: Vores mål var 45, vi opnåede 64 over den 1-årige periode, og 26 deltagere i "Masterclasses". Det lykkedes også, at nå målene ift kønsfordeling, deltagelse, mangfoldighed ift alder, etnicitet og uddannelsesmæssig baggrund, og succesfuld screening af ikke-HYF kursister til "Masterclasses", hvor vi nåede 42%. Kun ift frafald, ligger vi lidt over vores max. tal, med 21,8% - det skyldes, at flere unge flygtninge fra Ukraine valgte at vende hjem inden forløbets afskutning.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Selvfølgelig kan vi fortsætte med at forbedre processerne yderligere, men vi er meget tilfredse med resultaterne i løbet af projektperioden, da det har været en god fremskridt. Det eneste, vi ville gøre anderledes, kunne være, at arbejde tættere med andre aktører på området - ligesom ReDi School, som har en lignende målgruppe, men bruger en anden screeningprocess som os.

Delmål

Fællesskaber for alle

Gode sociale relationer, oplevelsen af at høre til og dét at kunne være noget for andre er vigtigt for at føle sig tilfreds med livet. Vi vil bidrage til, at alle voksne har mulighed for at tage del i fællesskaber og få hjælp og støtte, hvis de er på vej ud af dem.

 
Mere om vores fokusområde Fællesskaber for alle