Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Din stemme er vigtig

Fonden for Socialt Ansvar

Om donationen

Målgruppen for dette projekt er stemmeberettigede voksne over 18 år med ikke-vestlig oprindelse bosiddende i udsatte boligområder. Denne gruppe stemmer ifølge ansøger væsentligt mindre end etniske danskere, hvilket bl.a. hænger sammen med lavere uddannelsesniveau og manglende traditioner på grund af oprindelse i lande uden eller med dårligt fungerende demokrati. Projektet består bl.a. af en oplysningskampagne, der gennem en folder og en film skal klæde målgruppen på med viden om, hvem der kan stemme til EU-parlamentsvalget, og hvordan valgprocessen helt konkret foregår. En dør-til-dør-kampagne, hvor frivillige banker på døre i et område med lav valgdeltagelse og fortæller om valget, vælgermøder og fælles vandring til valgsteder er andre elementer i projektet, der skal få flere minoritetsetniske danskere til at stemme.
Region
Landsdækkende
Type
Projekt
Modtager
Fonden for Socialt Ansvar
Støttet beløb
274.875 kr., år 2024
Delmål
Styrk civilsamfund, debat og demokrati

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Voksne

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Alle aktiviteter er forankret i Baba og Bydelsmødre. Det er tydeligt, at de frivillige har lavet valgaktiviteter før, og ved denne indsats med EP-valget er de blevet endnu tryggere ved at planlægge og afholde aktiviteter med fokus på demokratiet, diskussion af svære dagsordener og involvering af lokalområdet. De frivillige tager selv initiativ til aktiviteterne og er motiveret for at sætte fokus på demokratiet også fremadrettet.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
De frivillige har uddelt valgkort til aktiviteter med information om, hvordan man stemmer. Desuden er en oplysningskampagne gennemført på de sociale medier, herunder videoer af frivillige, der opfordrer andre til at stemme. Der er afholdt 24 aktiviteter fx med politikere med over 650 deltagere samt ringet dørklokker hos 1300 mennesker. Deltagerne har haft givende diskussioner med hinanden og politikerne om emner, de tidligere fandt udfordrende og emner, hvor der er uenighed omkring.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
De forskellige beskrevne aktiviteter blev gennemført og skabte positive oplevelser omkring valg. De frivillige har vist deres børn og andre i lokalområdet vigtigheden af at stemme. De har fungeret som rollemodeller og bidraget til at øge demokratisk deltagelse samt viden om demokratiske processer med stor deltagelse fra lokalområdet. Paneldebatterne kunne evt. deles live på interne sociale medier for Baba og Bydelsmødre. Alle fået info via oplysningskampagnen om aktiviteter uden for lokalområdet

Delmål

Styrk civilsamfund, debat og demokrati

Et civilsamfund, en debat og et demokrati, som befolkningen har lyst til at deltage i, skaber tryghed og tillid. Vi vil opbygge viden om civilsamfund og frivillighed, gøre den offentlige debat bred og baseret på viden og styrke det demokratiske engagement blandt dem, der er underrepræsenterede.

Mere om vores fokusområde Styrk civilsamfund, debat og demokrati