Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Din sundhed - Dit liv

Den selvejende Institution Helle Hallen

Om donationen

Den selvejende Institution Helle Hallen mellem Esbjerg og Grindsted har tilbud som svømning, fodbold, gymnastik, motionscenter, skytteforening og badminton. Med inspiration fra et projekt på Vejen Idrætscenter vil Helle Hallen oprette et projekt, der skal forbedre folkesundheden i nærområdet og skabe mere livsglæde og trivsel for den enkelte borger. I Helle Hallens nærområde bor omkring 10.000 borgere, hvoraf 25 pct. vurderes at være inaktive. Målet med dette projekt er dels at flytte 15 pct. af disse til at være mere aktive og dels at bygge bro, så man fortsætter den forebyggende træning og ikke falder tilbage i gamle usunde vaner, når offentlige tilbud er slut. En sundhedskoordinator tilknyttet Helle Hallen vil holde kontakt til sundhedsmotivatorer, patientforeninger, Center for Sundhedsfremme i Varde og andre aktører i kommunen, lægehuse, fysioterapicentre, kiropraktorer og sygehuse. Formålet vil være at bygge bro fra sundhedsvæsenet til Helle Hallens tilbud om selvtræning på hold eller som individuelle forløb med personlig træner.
Region
Syddanmark
Type
Projekt
Modtager
Den selvejende Institution Helle Hallen
Støttet beløb
500.000 kr., år 2019
Delmål
Klar til livet

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Ældre

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi har fået FysioDanmark til at have en klinik ude i Hallen, som samarbejder og sparrer med de andre foreninger i Hallen. Motionscenteret har oprettet en styregruppe, som skal videreudvikle tilbud til vores målgruppe og sende spørgeskemaer ud, så vores tilbud matcher efterspørgslen. Vores Sundhedsmotivatorer skal blive ved med at tage samtaler med borgere og videre udvikle vores fremtidige sundhedsfremmende events, som "Sofafri søndag" og få flere foredrag ud i hallen.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Corona satte en stor barriere, for udviklingen af konceptet. Da de tiltag vi iværksatte, blev lukket ned af to omgange, og herefter skulle igangsættes på ny igen. Vi er dog alligevel nået i mål med projektet. Implementering af en Fysioterapeut klinik, som samarbejder med hallens motionscenter, for at skabe trygge rammer og faciliterer til at klienterne kan fortsætte sine aktiviteter i centeret, efter endt behandling.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Indgået et bedre samarbejde med motionscenteret i begyndelsen, for at undgå tilbagegang under corona nedlukningerne. Tidligere gjort brug af foredragsholdere for, at facilitere til at målgruppen kom ud i centeret, uden det lige på det tidspunkt behøvede at handle om at de skulle træne mm. Været bedre til at måle effekten af projektet.

Delmål

Klar til livet

Et godt fysisk og mentalt helbred er en grundlæggende forudsætning for børn og unges trivsel og muligheder for at udfolde deres potentiale. Vi vil arbejde for børn og unges mentale trivsel og gode relationer i de tidlige år, at børn og unge ikke bruger tobak, at de drikker mindre alkohol, bevæger sig og sover tilstrækkeligt og er med i fællesskaber.Mere om vores fokusområde Klar til livet