Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Dit håndværk, din stemme

Dansk Metal

Om donationen

Metal Ungdom, der hører under Dansk Metal, har et stærkt samarbejde med erhvervsskoler i hele landet samt FGU-skoler, campus og efterskoler. Med denne donation vil Metal Ungdom i samarbejde med Mette Frobenius afholde 10 debatter på forskellige uddannelsessteder samt udarbejde en 20-25 minutters undervisningsfilm til gratis afbenyttelse af alle undervisere på skoler, hvor Metal Ungdom ikke når ud i løbet af kampagnen. Der skal desuden udvikles 6 korte SoMe-videoer med fokus på faglige temaer, der er relevante for målgruppen, samt med opfordringer til at stemme. Målet med indsatsen er at engagere flere unge på erhvervsfaglige uddannelser, herunder FGU, til at stemme.
Region
Landsdækkende
Type
Projekt
Modtager
Dansk Metal
Støttet beløb
216.180 kr., år 2024
Delmål
Styrk civilsamfund, debat og demokrati

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn og unge

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
De opnåede resultater skal ikke blot være en engangsforestilling, men den tillærte viden og den gode debat om EU og fremtidens arbejdsmarked skal være en integreret del af undervisningen. Vi vil forsøge at kampagnens positive effekter fortsætter på de mange skolebesøg vi har året rundt og på tværs af landet, da vi oplevede at netop snakken om EU og de emner der vedrører de unge faglærtes arbejdsliv, var enormt interessant for lærlingene. Undervisningsfilmen vil fortsat blive brugt.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Succeskriterierne var øget stemmeprocent blandt unge faglærte, fokus på valget på skolerne og øget forståelse for EU’s indflydelse på de unges fremtidige arbejdsmarked. Vi har skabt en varig opmærksomhed omkring EU’s betydning på erhvervsskolerne. Debatterne fokuserede på emner med direkte relevans for de unges faglige hverdag, såsom arbejdet med asbest, mindsteløn, grøn omstilling og konkurrenceevne. EP-valget blev et samtaleemne i klasserne og vi øgede bevidsthed om valgets betydning.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Ved at placere arrangementerne mere strategisk kunne man fange flere skoler samlet og dermed sikre højere deltagelse og mulighed for flere arrangementer på tværs af landet. Større eksponering på sociale medier, både FB og instagram, fx ved samarbejde med influencer der kunne dele indhold og det gode budskab havde givet endnu mere synlighed. Derudover kunne mere interaktivt undervisningsmateriale måske have skabt højere deltagelse ved fx workshops, spil, leg, quiz el lign.

Delmål

Styrk civilsamfund, debat og demokrati

Et civilsamfund, en debat og et demokrati, som befolkningen har lyst til at deltage i, skaber tryghed og tillid. Vi vil opbygge viden om civilsamfund og frivillighed, gøre den offentlige debat bred og baseret på viden og styrke det demokratiske engagement blandt dem, der er underrepræsenterede.

Mere om vores fokusområde Styrk civilsamfund, debat og demokrati