Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Dit valg! – En alkoholforebyggende indsats til gymnasieelever

Aarhus Universitet

Om donationen

Donationen går til afprøvning af en evidensbaseret intervention til forebyggelse af problematisk brug af alkohol blandt unge. Danske unge har europarekord i druk, og mange unge oplever negative konsekvenser af deres drikkeri. Indsatsen omfatter én tre-timers samtale med en gymnasieklasse og tager højde for, at unges alkoholforbrug er præget af vennegruppen. Projektet inddrager gymnasielever i tilpasningen af indsatsen, og den skal afprøves på 50 gymnasieelever for at undersøge, om indsatsen mindsker fuldskabsorienteret drikkeri og relaterede problemer.
Region
Landsdækkende
Type
Forskningsprojekt
Modtager
Aarhus Universitet
Støttet beløb
983.190 kr., år 2018
Delmål
Klar til livet

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Så godt som det er muligt med et pilotprojekt. På baggrund af de lovende resultater har vi fået midler fra TrygFonden til at lave en stor effektundersøgelse (RCT) af gruppebaseret MI samt strukturelle indsatser - ift. at mindske fuldskabsorienteret druk og fremme trivsel blandt elever i 1.g. Vi er i fuld gang med det nye projekt i samarbejde med 16 gymnasier. De har alle vist stor interesse for at implementere de afprøvede indsatser efterfølgende, hvis resultaterne viser, at de virker.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi har tilpasset gruppebaseret MI til danske unge i gymnasiet (via fokusgrupper), og efterfølgende lavet et pilotstudie med et gymnasium hvor tre 1.g.-klasser modtog MI i grupper og tre 1.g.-klasser fungerede som kontrol, og alle udfyldte surveys før og 3 mdr. efter (N=136). Resultaterne viste, at gruppebaseret MI kan integreres i skoledagen, og eleverne møder op og sætter pris på gruppesamtalerne. Der var også en reduktion i fuldskabsorienteret druk blandt de elever, der deltog i gruppe-MI.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Med flere midler og derved mere tid kunne man evt. have lavet kvalitative interviews med ledelsen på flere gymnasier for mere systematisk at undersøge hvad der understøtter og hindrer implementering af en indsats som denne på gymnasierne. Vi mener det var det rigtige, at starte med en pilotafprøvning, frem for at gå direkte til en stor RCT undersøgelse.

Delmål

Klar til livet

Et godt fysisk og mentalt helbred er en grundlæggende forudsætning for børn og unges trivsel og muligheder for at udfolde deres potentiale. Vi vil arbejde for børn og unges mentale trivsel og gode relationer i de tidlige år, at børn og unge ikke bruger tobak, at de drikker mindre alkohol, bevæger sig og sover tilstrækkeligt og er med i fællesskaber.Mere om vores fokusområde Klar til livet