Søg støtte

Søg

Selvevaluering

DOMUS

Rigshospitalet

Om donationen

Dette projekt skal undersøge effekten af et såkaldt accelereret forløbsprogram, hvor patienter med fremskreden kræft overgår fra onkologisk behandling på hospitalet til en specialiseret palliativ indsats i deres eget hjem. Amerikanske forsøg har vist positive resultater i form af både højere livskvalitet og længere levetid ved en tidlig, systematisk og specialiseret palliativ indsats. Dette projekt vil undersøge, om denne palliative indsats kan foregå i patienternes eget hjem. Projektet gennemføres som et lodtrækningsforsøg med 360 palliative kræftpatienter. Interventionsgruppen gennemgår det specialiserede forløb, mens kontrolgruppen behandles efter sædvanlige principper. Begge grupper vil blive fulgt med evalueringer af patienter og pårørende i op til seks måneder og efterladte i 19 måneder, efter at patienten er gået bort. Der er tale om en tillægsbevilling, idet TrygFonden også tidligere har ydet støtte. Kræftens Bekæmpelse støtter ligeledes projektet med et tilsvarende beløb.
Region
Landsdækkende
Type
Forskningsprojekt
Modtager
Rigshospitalet
Støttet beløb
1.535.810 kr., år 2016
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Sygdomsramte

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Projektet er færdigt og har været forankret i Onkologisk Klinik, Rigshospitalet, og i primær sektoren. Når vi har analyseret alle data og publiceret og på anden måde formidlet resultaterne fra de forskellige dele af studiet håber vi at modellen kan implementeres i sundhedsvæsenet til gavn for fremtidige palliative kræftpatienter og deres pårørende.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi har nu gennemført DOMUS projektet i overensstemmelse med protokollen. Følgende artikler er blevet publiceret: 1. Nordly M, Benthien KS, Von Der Maase H, Johansen C, Kruse M, Timm H, Vadstrup ES, Kurita GP, von Heymann-Horan AB, Sjøgren P. The DOMUS study protocol: a randomized clinical trial of accelerated transition from oncological treatment to specialized palliative care at home. BMC Palliat Care 9: 13: 44, 2014. 2. Benthien KS, Nordly M, Videbæk K, Kurita GP, von der Maase H, Timm H, Simonsen MK, Johansen C, Sjøgren P. Classification of a palliative care population in a comprehensive cancer centre. Support Care Cancer 24:1865-73, 2016. 3. von Heymann-Horan AB, Puggaard LB, Nissen KG, Benthien KS, Bidstrup P, Coyne J, Johansen C, Kjellberg J, Nordly M, Sjøgren P, Timm H, von der Maase H, Guldin MB. Dyadic psychological intervention for patients with cancer and caregivers in home-based specialized palliative care: The Domus model. Palliat Support Care. 2017 Mar 30:1-9. doi: 10.1017/S1478951517000141. [Epub ahead of print] 4. Benthien KS, Nordly M, von Heymann-Horann A, Holmenlund K, Timm H, Kurita G, Johansen C, Kjellberg J, von der Maase H, Sjøgren P. Causes of hospital admissions in Domus: a randomized controlled trial of specialized palliative cancer care at home. J Pain Symptom Manage. 2017 Oct 19. pii: S0885-3924(17)30573-0. doi: 10.1016/j.jpainsymman.2017.10.007. [Epub ahead of print]. Følgende artikler er indsendt: 1. Nordly M, Benthien KS, von Heymann-Horann A, Holmenlund K, Timm H, Kurita G, Johansen C, Kjellberg J, von der Maase H, Sjøgren P.Systematic Fast-Track Transition from Oncological Treatment to Specialized Palliative Home Care: DOMUS - A randomized clinical trial (submitted) 2. von Heymann-Horan A, Bidstrup P, Guldin M-B, Sjøgren P, Wreford Andersen EA, von der Maase H, Kjellberg J, Timm H, Johansen C. Effect of home-based specialized palliative care and dyadic psychological intervention on anxiety and depression in caregivers: A randomized controlled trial (submitted) En ph.d. afhandling er antaget til forsvar den 23/11-2017: PhD thesis Kirstine Skov Benthien, MHSc Intersections in cancer care between specialized palliative care and oncology En ph.d. afhandling bliver indsendt den 30/11-2017: PhD thesis Mie Nordly, MSc Home-based specialized palliative care in patients with cancer: evidence and new Developments Det der mangler at blive publiceret fremadrettet er flere patient- og pårørende relaterede data, samt artikler vedrørende tværsektorielt samarbejde og cost-benefit analyse af intervention.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Nej, jeg mener vi valgte den rigtige strategi og jeg mener kan gennemføre alle de mål vi har sat os (patient og pårørende relaterede data, samarbejde og økonomi). En ph.d. studerende er faldet fra pga af sygdom i forbindelse med graviditet, men de resultater der var planlagt i denne ph.d. bliver naturligvis publiceret og formidlet af andre.