Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Donation af redningsveste

Forening: Børnenes Lystfisker Akdemi

Om donationen

Børnenes Lystfisker Akademi tilbyder ferier og fisketure til børn, unge og forældre i hele Danmark. Denne donation går til 60 redningsveste.
Region
Landsdækkende
Type
Projekt
Modtager
Forening: Børnenes Lystfisker Akdemi
Støttet beløb
32.000 kr., år 2018
Delmål
Respekt for vand

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn, Unge, Ældre, Kvinder, Mænd

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Ud fra tilbagemeldingerne fra vores elektroniske spørgeskema kan vi konkludere vi, at vores sommerferieaktiviteter generelt set, har være lærerig. konkludere følgende ud fra følgende udsagn: • 65 % af de adspurgte var enten yderst tilfreds eller meget tilfreds med deres ferieophold. • 54 % af de adspurgte ønsker at deltage i vores ferielejre 2020, hvis de får mulighed for det. • 15 % af de adspurgte overvejer muligheden for selv at melde sig som frivillig til vores ferielejr 2020. • 71 % af de adspurgte oplevede fornyet energi og maritim læring og fællesskab, i forbindelse med aktiviteter på Søspejderskibet MS Agape.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
I forbindelse med afholdelse af ferielejre i sommerferien 2019 havde vi 600 økonomisk trængte børn og forældre med på enten ferielejre, sommertogter med skoleskib eller kutterture på Øresund. Formålet med afholdelse af vores sommerferieaktiviteter i sommerferien 2019 at: • Deltagerne skulle tilegner sig basale færdigheder omkring fisketekniker, pleje af fiskegrej m.v. • Deltagerne skulle tilegner sig værktøjer, der gør dem i stand til at reflektere over egen hverdag og personlige udvikling. • Deltagerne fik kendskab til forskellige fiskearters biotoper og ynglepladser, fredningsperioder samt mindstemål for hjemtagning af arter. • Deltagerne fik tilegner sig viden og færdigheder, som sætter den enkelte i stand til at drage omsorg for naturen. • Deltagerne have det sjovt sammen med jævnaldrene samt etablerer relationer/netværk, der kan styrke og udfordre deres lyst til livet. Ud fra de tilbagemeldinger vi har fået via vores elektroniske spørgeskema der er sendt ud til deltagerne, kan vi konkludere, at over 73 % ud af de 600 deltagere fortæller at de har oplevet en forandring i deres liv - fordi de har deltaget i vores sommerferieaktiviteter.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Generelt set er vi meget tilfredse med de aktiviteter der blev tilbudt på vores ferielejre i 2019. Vores ferielejr blev på grund af brandfarer begrænset i sit virke, da mange af vores tiltænkte aktiviteter indebar brug af åben ild.

Delmål

Respekt for vand

Forebyggelse, uddannelse, tilgængeligt redningsudstyr og livreddere. Vi vil nedbringe antallet, der drukner i Danmark, skabe respekt for vand og øge sikkerheden der, hvor mennesker og vand mødes.
Mere om vores fokusområde Respekt for vand