Søg støtte

Søg

Selvevaluering

DrengeAkademiet 2023.

LøkkeFonden

Om donationen

Donationen går til en indsats, der skal give udfordrede drenge en bedre chance i livet ved at fremme deres mentale sundhed, robusthed og handlekraft. Selvom der gennem mange år er investeret massivt i børne- og ungeområdet, forlader mange uddannelsessystemet med folkeskolens afgangseksamen eller mindre, og det er især drenge, som falder fra. Hvis man ikke får en uddannelse, er man i markant større risiko for et liv i mistrivsel og for at stå uden for vigtige fællesskaber som fx arbejdsmarkedet. Med donationen kan LøkkeFonden gennemføre DrengeAkademiet 2024, som er en 14-dages sommercamp, hvor en gruppe drenge får mulighed for at lære hinanden at kende og arbejde med at styrke deres faglighed, selvværd og sociale intelligens. Gennem det efterfølgende etårige mentorforløb kommer drengene bl.a. på virksomhedsbesøg, som giver dem indsigt i arbejdsmarkedet, inspiration til mulige fritidsjob og skaber afklaring i forhold til uddannelsesvalg. Ambitionen er, at 110 drenge i 7. og 8. klasse med markante faglige efterslæb i dansk og matematik deltager i indsatsen. Indsatsen gennemføres i samarbejde med Adecco og MentorDanmark.
Region
Landsdækkende
Type
Projekt
Modtager
LøkkeFonden
Støttet beløb
500.000 kr., år 2023
Delmål
Parat til uddannelse

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn og unge

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Alle mentorcentrene med bl.a. lektiehjælp, virksomhedsbesøg, afholdelse af forælderworkshop etc. blev afviklet som beskrevet i ansøgningen. Takket været en stor donation, vil der i de kommende år blive sat ekstra fokus på fondens udbredelseprojekter. Der skal i perioden 2024-27 i samarbejde med tre kommuner startes projekter op for fagligt, socialt og personligt udfordrede unge 9. kl. elever. Et projekt, der skal hvile på det selv samme pædagogiske og didaktiske fundament som DA afvikles på.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Som det fremgår af vedhæftet bilag - Faglig afrapportering af DA 2023 - blev projekts mål indfriet. Af de 110 drenge, der fik en plads på DA2023 gennemførte de 94. Der er hvert år drenge, der personligt og socialt ikke er rustet til at gennemføre et DA både grundet ekstrem hjemve eller psykiske problemstillinger. Ligeledes er der hvert år drenge, der ikke kan efterleve det regelsæt, der bliver opstillet for drengene - herunder bl.a. en nul-tolerance overfor mobning eller brug af rusmidler

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
DA23 var det 12. i rækken af afviklede DrengeAkademier. Hvert år justeres projektet både i forhold til vores egen interne evaluering, men i lige så høj grad ud fra de resultater de eksterne evalueringer/forskningsprojekter, der igennem alle årene har fulgt DA. I år var det nye tiltag Trivselsfag, som blev rigtig godt modtaget af drengene - se Faglig evaluering af DA23. Det samlede resultat fra DA23 har umiddelbart vist et rigtig godt valg af aktiviteter, men altid med plads til finjusteringer.

Delmål

Parat til uddannelse

Uddannelse er en af de vigtigste forudsætninger for at få et godt udgangspunkt i livet – både økonomisk og socialt. Vi vil sætte ind før problemerne opstår og arbejde for, at flere børn og unge gennemfører grundskolen og en ungdomsuddannelse for at styrke deres fysiske, mentale og sociale trivsel og fremtidige muligheder i livet.
Mere om vores fokusområde Parat til uddannelse