Søg støtte

Søg

Selvevaluering

DRK og Traditionstoget 2020

Mødrehjælpen Aarhus lokalforening

Om donationen

Mødrehjælpens Lokalafdeling i Aarhus arbejder for at øge trivslen for svage og udsatte familier i Aarhus-området. Projekt ”Den Rullende Kagemand” giver børn fra økonomisk trængte familier mulighed for at holde fødselsdag for deres venner, mens ”Traditionstoget” arrangerer udflugter og aktiviteter for familierne, som for mange andre er en del af et ”almindeligt” børneliv. For børn betyder det meget for deres sociale liv, at de kan invitere klassekammeraterne til fødselsdag, og at de kan fortælle vennerne om udflugter, som de har været på sammen med familien.
Region
Midtjylland
Type
Projekt
Modtager
Mødrehjælpen Aarhus lokalforening
Støttet beløb
185.000 kr., år 2020
Delmål
Alle med fra start

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn, Kvinder, Mænd

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Når vi udsender invitation til et arrangement eller en udflugt, oplever vi stor tilslutning. En enkelt gang fik vi "udsolgt" på 30 minutter.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Der blev arrangeret to udflugter i 2021 til henholdsvis Legoland og Kyst+Fjord Centret. Efter en periode med Covid 19-restriktioner var der stor søgning til udflugterne, og vi måtte desværre afvise mange familier. I nedlukningsperioden valgte vi at udbringe hyggepakker indeholdende guf og kreative muligheder til stor glæde for mange familier. Fødselsdagshjælpen, Den Rullende Kagemand, kom så småt i gang efter nedlukningen og 45-50 børn fik igen mulighed for at holde en rigtig børnefødselsdag.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi ønsker ikke at ændre konceptet for Den Rullende Kagemand. Det er en stor hjælp - ikke kun økonomisk, da også praktisk hjælp og overskud til at arrangere en børnefødselsdag kan være svært for vores målgruppe.

Delmål

Alle med fra start

Alle børn og unge har brug for en hverdag med skolegang og fritidsliv i fællesskaber med jævnaldrende. Vi vil bidrage til at børn og unge, der vokser op i udfordrede familier, eller selv er udfordrede af psykiske og sociale vanskeligheder, kan leve et liv, der ligner det liv, alle andre børn og unge har.

Mere om vores fokusområde Alle med fra start