Søg støtte

Søg

Selvevaluering

DRK og traditionstoget

Mødrehjælpens Lokalforening i Århus

Om donationen

Mødrehjælpens Lokalafdeling i Aarhus arbejder for at øge trivslen for svage og udsatte familier i Aarhus-området gennem forskellige indsatser. Den Rullende Kagemand giver børnene mulighed for at holde fødselsdag for deres venner eller deres børnehave, hvilket familierne ofte ikke har midler til. Et andet tilbud er Traditionstoget, hvor børn og forældre sammen kan deltage i udflugter og aktiviteter. Begge tilbud er vigtige for barnets sociale liv i børnehaven og folkeskolen. Denne donation går til, at Mødrehjælpen kan fortsætte sine tilbud til børnene og deres familier.
Region
Midtjylland
Type
Projekt
Modtager
Mødrehjælpens Lokalforening i Århus
Støttet beløb
85.000 kr., år 2017
Delmål
Alle med fra start

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn, Kvinder, Mænd

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Inden for både Den Rullende Kagemand og Traditonstoget er der mange af familierne, som er gengangere. I forhold til at forankre projektet, og at familierne kommer til flere arrangementer, er derfor i høj grad lykkedes.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Aktiviteterne og arrangementerne var i høj grad efterspurgte, og for alle udflugterne var deltagerantallet på sit maksimale. Mange udsatte børnefamilie fik derfor spændende og sjove oplevelser.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Traditionstoget: Børnefamilier deltog i fire arrangementer fordelt ud over året: 1) Tur i Legoland 2) Tur til DJurs Sommerland 3) Julebagning 4) Juletræsfest. Børn og forældre efterspørger hinanden og de frivillige, og målet om at skabe et fælleskab, ser ud til at have virket. Selvom at vi har skabt et fællesskab vil vi dog have mere fokus på den netværksskabende del i fremtiden, og lave arrangementer, som i endnu højere grad skaber interaktion mellem familierne.

Delmål

Alle med fra start

Alle børn og unge har brug for en hverdag med skolegang og fritidsliv i fællesskaber med jævnaldrende. Vi vil bidrage til at børn og unge, der vokser op i udfordrede familier, eller selv er udfordrede af psykiske og sociale vanskeligheder, kan leve et liv, der ligner det liv, alle andre børn og unge har.

Mere om vores fokusområde Alle med fra start