Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Drømmeholdet

Dansk Folkehjælp Aalborg

Om donationen

Udsatte børn og unge i alderen 10 til 13 år har siden 2012 kunne deltage i tilbuddet Drømmeholdet, der afholdes af Dansk Folkehjælp. Drømmeholdet giver de socialt og økonomisk dårligt stillede børn og unge mulighed for at få oplevelser, de ellers ikke ville få. De frivillige tager børnene med på en tur en gang om måneden, fx i biografen, Zoologisk Have eller Fårup Sommerland. For at styrke børnenes trivsel går denne donation til at opretholde tilbuddet og derudover øge antallet af deltagere fra 5 til 10 børn.
Region
Nordjylland
Type
Projekt
Modtager
Dansk Folkehjælp Aalborg
Støttet beløb
30.000 kr., år 2017
Delmål
Alle med fra start

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Igen, projektets kerne er meget stabilt og har været forankret i flere år, men manglen på frivillige har betydet at projektet ikke er forankret pr. dags dato. Dette er ligeledes grunden til at vi ikke har brugt størstedelen af bevillingen.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Selve målet blev indfriet, da vi gjorde som beskrevet (og som vi har gjort i de foregående år). Grunden til at jeg giver karakteren 8 og ikke 10, er fordi at projektet blev indstillet undervejs, da vi ikke kunne finde nok frivillige, der brændte for projektet. Dette er også grunden til, at vi ikke har brugt det fulde beløb, der blev bevilliget til os.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
De valgte aktiviteter var de rigtige aktiviteter for børnene. Drømmeholdet har været en succes i en del år, hvor jeres bevilling har hjulpet med at holde projektet igang. Det har alle årene været en stor succes for børnene, men vi har desværre ikke haft succes med at finde frivillige de seneste par år, der har brændt for projektet, men derimod har set det som en mulighed for at styrke deres personlige CV.

Delmål

Alle med fra start

Alle børn og unge har brug for en hverdag med skolegang og fritidsliv i fællesskaber med jævnaldrende. Vi vil bidrage til at børn og unge, der vokser op i udfordrede familier, eller selv er udfordrede af psykiske og sociale vanskeligheder, kan leve et liv, der ligner det liv, alle andre børn og unge har.

Mere om vores fokusområde Alle med fra start