Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Duocykler

Plejecenter Sjælsø

Om donationen

Region
Hovedstaden
Type
Projekt
Modtager
Plejecenter Sjælsø
Støttet beløb
78.000 kr., år 2021
Delmål
En plads i fællesskabet

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Ældre

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Der er ejerskab af cykelturene på dagcenteret og på plejecenteret. Beboere og dagcentergæster efterspørger selv, tiltagende kolleger bestiller ture, og vi har stigende antal koordinatorer. Ud af 10 afdelinger, er der koordinatorer i de 7, resterende afdelinger kan booke vi de koordinatorer der er. Samarbejdet med andre plejehjem i kommunen er opstartet. Vi har deltaget i CUA´s arrangement over Storebæltsbroen, ved opstart til Tour De France etc. Arbejder på midler til forlængelse af medlemsskab.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Jeg har sammenlignet kalender turene fra foregående år, og der er tydeligt øgning i aktiviteterne med køretøjerne. Vi havde en frivillig pilot, nu har vi 8. Den ene er ham vi hele tiden har haft, han ønsker ikke at være aktiv i vores "it-system", ligeledes er der kommet en kvinde, der heller ikke ønsker at bruge systemet, så dem booker vi som interne ture. Der har været afholdt info. møde for medarbejdere på andre plejehjem i kommunen, der var tydeligvis interesse for vores projekt.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Piloterne er blevet inviteret til "undervisning" infodage, men de fortæller, at de generelt har mere gavn af at få intro. til de enkelte mennesker, hvis der er brug for særlige hensyn. Dog er det en god idé med arrangement, hvor piloterne kan mødes, og aftale ture, vi kan forventningsafstemme, de kan møde koordinatorerne der booker turene etc. Vi har købt en ny cykel og fået samlet to af "de gamle cykler" til en , den er nu slidt op, kunne have købt to billigere cykler? Men cykelkvaliteten så?