Søg støtte

Søg

Selvevaluering

E-sport

Lindholm Dagskole

Om donationen

Skole- og behandlingstilbuddet Lindholm Dagskole henvender sig til børn og unge med følelsesmæssige og adfærdsrelaterede problematikker og forskellige grader af OCD, ADHD, Tourette og Aspergers. Børn og unge med særlige behov har ofte udfordringer med at fungere i den almindelige folkeskole og navigere i de tilbud, der findes efter skoletid. Computerspil hjemme giver ofte eleverne succesoplevelser, så med det formål at skærpe elevernes faglige evner og styrke deres sociale kompetencer vil Lindholm Dagskole bruge denne donation til at tilbyde eleverne e-sport-undervisning. Donationen går til diverse udstyr som borde, stole, PC, skærme, tastaturer, mus og høretelefoner. Eleverne vil modtage e-sport-undervisning to gange om ugen og vil efter endt forløb modtage læringsbeviser, som kan fremvises ved endt skoleforløb og i forbindelse med eventuel jobsøgning.
Region
Sjælland
Type
Projekt
Modtager
Lindholm Dagskole
Støttet beløb
78.000 kr., år 2020
Fokusområde
En chance i livet

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn, Unge

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi fortsætter linjen E-sport i det kommende skoleår, men i en lidt anden udformning. Drengegruppen vil fortsætte sammen, men skal have E-sport som valgfag 2 timer om ugen - de fortsætter ikke udelukkende med CS:GO Pigegruppen samt de yngre elever vil få mulighed for at tilvælge E-sport som valgfag 2 timer om ugen - de vil spille f.eks. Minecraft, Fortnite. Der arbejdes med et klubtilbud for elever - interne og eksterne i alderen 8 - 12 år med særlige behov, én gang om ugen kl. 14.15 - 15.45.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Med projektet E-sport som et linjefag på skolen, har vi evalueret at en stor del af vore mål er opfyldt eller delvis opfyldt. Vi oplever en drengegruppe i alderen 14 - 16 år, der nu har et stabilt fremmøde og møder til tiden, der er deltagende og aktive i undervisningen og som ikke synes, det er synd for dem, at de skal gå i skole. Gruppen har fået et godt sammenhold på tværs af klasserne og er sammen om gerne boldspil i vore pauser. De giver udtryk for at de i højere grad end tidligere trives.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi har haft besøg af en professionel E-sport coach, der holdt et oplæg om hans vej til et af verdens bedste hold i "League of Legends". Dette foredrag var en stor inspiration for eleverne, hvor han bl.a. fortalt om vigtigheden af meget søvn, sund kost og motion, hvilket var en god motivation i forhold til de tiltag, der er gjort i forbindelse med projektet. Derfor vil vi næste år lægge større vægt på oplæg af eksterne gamere og personligheder, der kan give input til at sætte drømmene højt

Fokusområde

En chance i livet

Alle børn og unge skal have de bedste muligheder for at udvikle deres personlige, sociale og faglige kompetencer. En kompetencegivende uddannelse mindsker risikoen for misbrug, social isolation, kriminalitet, kroniske sundhedsproblemer og arbejdsløshed.
Mere om vores fokusområde En chance i livet