Søg støtte

Søg

Selvevaluering

E-sport på socialt værested

HUSET

Om donationen

Covid-19 har for en periode sat en stopper for de arrangementer og turneringer, som værestedet Husets brugere deltog og dystede i via Landsforeningen af Væresteder. Her mødtes brugerne og netværkede med hinanden på tværs af værestederne. Huset ønsker derfor at igangsætte et e-sportsprojekt og give brugerne mulighed for at spille mod personer fra andre væresteder via PC og PlayStation. Donationen gør det muligt at indkøbe to e-sport/gaming pc’er.
Region
Midtjylland
Type
Projekt
Modtager
HUSET
Støttet beløb
20.000 kr., år 2021
Delmål
En plads i fællesskabet

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Ældre

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
I høj grad, det bliver brugt daglig. Vi arbejder på at udvide med flere maskiner/computere, da efterspørgslen er langt større end vi kan dække.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Der var lidt opstartsproblemer med at få opkvalificeret de frivillige i at vejlede og stå for en køreplan så alle fik muligheden for st komme til at spille og netværke. Men efter vi fik løst det, så har det vare kørt og været en kæmpe succes! Det er bestemt et område vi skal arbejde på at udvide og gøre større på vores værested.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Nej, vi synes vi har lykkedes langt hen af vejen. Vores udfordring er st efterspørgslen er større end vores nuværende faciliteter er til.