Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Effekten af klassestørrelse

VIVE

Om donationen

Donationen går til at undersøge effekten af klassestørrelsen i indskolingen i folkeskolen. Undersøgelsen vil særligt fokusere på, om mindre klasser i indskolingen styrker trivsel og faglighed, og om denne eventuelle effekt vil kunne spores gennem resten af elevernes skoletid. Skoler og klassers størrelse er til stor offentlig diskussion både nationalt og lokalt, men en klassereduktion er en meget stor investering og risikerer at skabe regional lærermangel. Der mangler solid dansk evidens om, hvorvidt de potentielle gevinster opvejer investeringen, og derfor vil forskerne undersøge, hvordan tilfældigt opståede reduktioner i klassestørrelser i indskolingen præger eleverne senere på mellemtrinnet. Ambitionen er at frembringe dokumenteret viden, der kan bruges til at træffe beslutninger om den fremtidige klassestørrelse i Danmark.
Region
Landsdækkende
Type
Forskningsprojekt
Modtager
VIVE
Støttet beløb
430.075 kr., år 2021
Delmål
Alle med fra start

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Da det var et forsknings- og metode-projekt er forankringen her vurderet ifth forskningspraksis. Vi har præsenteret projektet og den nye analysemetode og databrug på flere danske konferencer for kvantitativ forskning i uddannelse. Den nye viden om trivselsdata er delt i VIVE og anvendes i nye analyser på skoleområdet. Endvidere har vi præsenteret projektet for Børne- og Undervisningsministeriets analysekontorer, hvor det har bidraget til at kvalificere ministeriets analyser og REFUUD-modellen.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Der var to hovedformål med projektet. For det første et mål om at analysere effekten af klassestørrelsen i indskoling for elevernes ikke-faglige outcomes på mellemlangt sigte. Resultaterne viser effekter på elevernes trivsel, segregering og fravær i 0.-3.klasse. For det andet et mål om at udtrække mere viden fra de eksisterende data og kvasi-eksperimentelle metoder. Det er i høj grad lykkedes og forskningsprojektet har også bidraget til at kvalificere andre/nye analyser på skoleområdet.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Projektet er endnu ikke udgivet, hvilket vi gerne ville have nået. Men det er en længere proces, da vi mener at projektet har potentiale til udgivelse i et af de internationale tidsskrifter om uddannelse. Vi valgte undervejs at tage en forsker mere med på projektet, for at samle flere kræfter om analyserne og udgivelsesprocessen.

Delmål

Alle med fra start

Alle børn og unge har brug for en hverdag med skolegang og fritidsliv i fællesskaber med jævnaldrende. Vi vil bidrage til at børn og unge, der vokser op i udfordrede familier, eller selv er udfordrede af psykiske og sociale vanskeligheder, kan leve et liv, der ligner det liv, alle andre børn og unge har.

Mere om vores fokusområde Alle med fra start