Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Effekter af Cykling uden alder

Cykling uden alder

Om donationen

Cykling uden alder blev etableret i 2012 med det formål at styrke trivsel og livskvalitet blandt ældre på plejehjem ved at tilbyde dem en tur i en cykelrickshaw. Erfaringerne er meget positive, men udover den gode mavefornemmelse omkring turenes gavnlige effekt hos både ældre, personale og frivillige mangler der dokumentation for, at metoden virker. Denne donation skal derfor gå til en undersøgelse, der skal dokumentere de effekter, som cykelturene har. Resultaterne skal præsenteres for kommuner og plejecentre med henblik på at udbrede og forankre indsatsen yderligere.
Region
Landsdækkende
Type
Projekt
Modtager
Cykling uden alder
Støttet beløb
1.200.000 kr., år 2017
Delmål
Et godt liv som pårørende

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Ældre

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vores samarbejdspartner har været vital for resultatet som er udmøntet i en rapport og en pixi udgave af rapporten. Pixi udgaven er let læselig og er delt ud i et oplag på 1000 eksemplarer til kommuner, fagpersonale, politikere, piloter og andre som har haft glæde af at se Cykling uden alder indsatsen "på tryk". Projektets resultat er flittigt brugt og således vurdere vi at forankringen scorer top karakter.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Alle målene er nået vurderet ud fra den ramme der er sat i ansøgningen. Herudover har vi lykkedes med at undersøge tre forskellige grupper samtidig og deres interaktion i turens øjeblik. Den ene gruppe er hertil en gruppe som det ikke tidligere er lykkedes med at undersøge nærmere på livskvalitetsparametre da det er yderst vanskeligt at undersøge en gruppe som er ramt af alder på forskellig vis. Årsagen til at vi ikke når 10 i vurderingen er at undersøgelsen har en svaghed i at det er svært at skelne mellem dag- og langture.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Det er lykkedes at indsamle data fra grupper omkring livskvalitetsparametre som ingen har gjort før os. Processen har været kompleks hvorfor den bør ændres i fremtiden. Mere mandskab ift indsamling ville gøre processen lettere og give et bedre og mere fyldestgørende resultat.

Delmål

Et godt liv som pårørende

Mange oplever på et tidspunkt i deres liv at være pårørende til en ældre, som har brug for hjælp. Vi vil bidrage til, at pårørende til svækkede ældre ikke bliver belastet i en grad, så det går ud over deres eget helbred og trivsel.
Mere om vores fokusområde Et godt liv som pårørende