Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Efterårslejr for familierne

Red Barnet Holbæk Lokalforening

Om donationen

Red Barnet Holbæk kan med donationen afholde en efterårslejr for 26 børn og deres familier, som er tilknyttet Familieoplevelsesklubben i Holbæk. Deltagerne kommer fra udsatte familier, og de kommer ikke som mange andre på ferie hvert år pga. økonomisk, social eller kulturel fattigdom. Ferielejren vil give børnene og deres familier adgang til oplevelser, som ligger langt uden for deres normale rækkevidde, og der er mulighed for at få nye venskaber og netværk for både børn og voksne.
Region
Sjælland
Type
Projekt
Modtager
Red Barnet Holbæk Lokalforening
Støttet beløb
35.000 kr., år 2022
Delmål
Klar til livet

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn og unge, Voksne

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Da mange af familierne allerede kendte hinanden på forhånd, skulle der ikke så meget til, før alle deltagerne var på lige fod. Så efter ca. 1/2 døgn var alle på 'hjemmebane'

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi endte med at have 28 børn, 15 voksne og 6 frivillige med på lejren ( i alt 49 personer) De 11 familier, der deltog, var alle yderst tilfredse både med lokaliteten og indholdet på programmet. Der var stor entusiasme blandt børnene, og efter det første døgns tid var de alle (også dem, der ikke kendte hinanden i forvejen) med i legene og indgik venskaber på kryds og tværs af både køn og aldersgrupper. Det endelige program for lejren er vedhæftet.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi har evalueret programmet i frivilliggruppen, og vi fandt, at der med de indlagte pauser, hvor familierne (og de frivillige) kunne trække sig i en times tid inden næste aktivitet, så var vi meget tæt på det rigtige program. Måske var alle lidt trætte og trængte til at komme hjem på sidstedagen. Så vi også kommet frem til, at næste års lejr bliver på 3 overnatninger i stedet for 4. Alle kender nu hinanden, og vi behøver derfor ikke så lang tid til at 'socialisere' før der er gang i lejren.

Delmål

Klar til livet

Et godt fysisk og mentalt helbred er en grundlæggende forudsætning for børn og unges trivsel og muligheder for at udfolde deres potentiale. Vi vil arbejde for børn og unges mentale trivsel og gode relationer i de tidlige år, at børn og unge ikke bruger tobak, at de drikker mindre alkohol, bevæger sig og sover tilstrækkeligt og er med i fællesskaber.Mere om vores fokusområde Klar til livet