Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Efterårstur til Møns Klint

Red Barnet

Om donationen

Red Barnet i Fredensborg ønsker at lave en todages tur for familier, der er med i foreningens naturklub i Kokkedal. Der er mulighed for, at 42 børn fra familier med begrænset netværk og/eller få økonomiske midler kan deltage. Turen skal gå til Geocenter Møns Klint med rundvisning på centret og efterfølgende fossiljagt på stranden samt leg og hygge. Turen skal både udfordre og glæde børnene med oplevelser, men også skabe nye fællesskaber og venskaber mellem deltagerne og give familierne et afbræk fra hverdagen.
Region
Hovedstaden
Type
Projekt
Modtager
Red Barnet
Støttet beløb
56.300 kr., år 2020
Delmål
Alle med fra start

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
En måneds tid efter sommerlejren var der tur til Sommerland Sjælland, hvor mange af familierne fra sommerlejren deltog igen. Det var tydeligt, at familierne nu kendte processen med coronapas, optælling i bussen osv. samt at de kendte hinanden såvel som de frivillige meget bedre. Ergo en hyggelig tur, hvor alle følte sig trygge.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Børn og voksne havde en dejlig tur, men vi havde håbet, at vi i endnu højere grad end vi så kunne få børn og voksne til at danne netværk på tværs af egen familie.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi havde et stramt program for at nå alle aktiviteter. Vi kunne med fordel have brugt en dag mere, så der var blevet mere tid til leg og hygge undervejs.

Delmål

Alle med fra start

Alle børn og unge har brug for en hverdag med skolegang og fritidsliv i fællesskaber med jævnaldrende. Vi vil bidrage til at børn og unge, der vokser op i udfordrede familier, eller selv er udfordrede af psykiske og sociale vanskeligheder, kan leve et liv, der ligner det liv, alle andre børn og unge har.

Mere om vores fokusområde Alle med fra start