Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Efterladte efter selvmord

Landsforeningen for efterladte efter selvmord

Om donationen

Efterladte efter selvmord står ofte alene med deres sorg og har ikke nogen at tale med. Denne donation går til at afholde et weekendseminar for foreningens frivillige med undervisning i temaer som bl.a. ”Sorgprocessen” og ”At møde efterladte efter selvmord”. De frivillige vil også blive undervist i etablering af netværk og samarbejde med kommuner. Målgruppen er både unge og voksne, og det forventes, at minimum 30 frivillige vil deltage i seminaret.
Region
Landsdækkende
Type
Projekt
Modtager
Landsforeningen for efterladte efter selvmord
Støttet beløb
70.900 kr., år 2021
Delmål
Styrk civilsamfund, debat og demokrati

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Ældre

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Indtil videre oplever vi, at de frivillige bevarer motivationen. Det fremgår af det program vi kan tilbyde med tilbud over det meste af landet. (se bilag med Nyhedsbreve, hvor der er aktivitetsoversigt på de sidste sider) Bestyrelsen er løbende i kontakt med vore frivillige med støtte og ideer. Vi tilbyder aflastning i forhold til regnskab, annoncering mv. efter behov. For at bevare motivationen afholder vi her i efteråret et endagsseminar for alle vore frivillige.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Projektet har været baggund for, at vi har rekrutteret frivillige, så vi har kontinuerlige tilbud til efterladte efter selvmord i Viborg, Hjørring og Esbjerg, hvor kommunerne her i 2023 støtter med §-18 midler. Vores Fynskreds har udover Odense givet tilbud om Walk & Talk i Svendborg, Fåborg og Ringe. Sjællandskredsens tilbud i hovedstadsområdet er blevet optimeret med flere tilbud i København, Frederiksberg og Herlev. I Næstved har arbejdet "hvilet", men bliver genoptaget.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Indenfor den tidsramme vi havde afsat til seminaret, virkede de valgte aktiviteter rigtig godt. Vi fik evalueringer, hvor deltagerne gav udtryk for at have haft udbytte af seminaret. Det engagement vore frivillige efterfølgende har vist, tager vi som udtryk for, at vi har ramt rigtigt. Så nej, vi kan godt gentage programmet med nye frivillige.

Delmål

Styrk civilsamfund, debat og demokrati

Et civilsamfund, en debat og et demokrati, som befolkningen har lyst til at deltage i, skaber tryghed og tillid. Vi vil opbygge viden om civilsamfund og frivillighed, gøre den offentlige debat bred og baseret på viden og styrke det demokratiske engagement blandt dem, der er underrepræsenterede.

Mere om vores fokusområde Styrk civilsamfund, debat og demokrati