Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Efteruddannelse af frivillige

TUBA

Om donationen

Denne donation går til at opkvalificere og efteruddanne TUBA’s frivillige terapeuter, der hjælper børn og unge opvokset i familier med alkoholproblemer. De frivillige terapeuter er afgørende for, at TUBA kan nedbringe ventelister og hjælpe flest mulige børn og unge. Hjælpen er gratis, og målgruppen for TUBA’s arbejde er unge mellem 14 og 35 år. Denne donation går til at efteruddanne 20 af TUBA’s terapeuter. Undervisningen er udviklet af TUBA i samarbejde med Metropol, samt Børn, Unge & Sorg, og kurset er således tilpasset behov og målgruppe. I sidste ende har projektet til formål at hjælpe de unge i deres fremtidige livsmestring og give dem de bedste muligheder for at udvikle deres personlige, sociale og faglige kompetencer på lige fod med andre unge.
Region
Landsdækkende
Type
Projekt
Modtager
TUBA
Støttet beløb
200.000 kr., år 2016
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Unge, Kvinder, Mænd

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Forankringen kan ses på to måder. Dels er projektet en opkvalificering af en stor del af vores frivillige, der på denne måde kan tilbyde endnu bedre hjælp til vores unge brugere og dele deres nye viden med de øvrige frivillige. Dels har vi indgået et partnerskab med Metropol om at udbyde kurset igen, så andre kan få glæde af det kursusindhold, vi har været med til at udvikle. På den måde har projektet en effekt, der fortsætter langt ud i fremtiden og breder sig ud over TUBAs område.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Alle 20 deltagere i kurset var meget begejstrede for dets indhold og faglige niveau.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Nogle af deltagerne synes, at forløbet var meget intensivt og opgavetungt. Næste gang, vi sender en gruppe af sted på dette kursus, er det en god idé at forventningsafstemme og gøre det helt klart for dem på forhånd, hvad det kræver at gennemføre kurset.