Søg støtte

Søg

Selvevaluering

"Ejerskab i Psykiatrien"

Region Hovedstadens Psykiatri

Om donationen

Støtten går til et projekt, der skal give psykiatriske patienter større ejerskab til Psykiatrisk Center København, mens de er indlagt. Omkring 75 patienter skal involveres over to år, og der er flere delprojekter. Bl.a. vil patienter få adgang til haver, hvor de kan luge og vande, og der vil være besøg af kokke, musikere og andre kunstnere på hospitalet. Et tredje element vil være sund mad og fysisk træning. Derudover vil der være mulighed for, at patienter udsmykker hospitalet både ude og inde.
Region
Hovedstaden
Type
Projekt
Modtager
Region Hovedstadens Psykiatri
Støttet beløb
210.000 kr., år 2019
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Unge, Kvinder, Mænd

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Se venligst vedhæftede evaluerings-dokument

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Se venligst vedhæftede evaluerings-dokument

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Se venligst vedhæftede evaluerings-dokument