Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Eksistenslaboratorium

Den kirkelige funktion på Rigshospitalet

Om donationen

Når mennesker bliver ramt af alvorlig sygdom, retter fokus sig naturligt mod sygdommen og behandlingen. Men som alvorligt syg har man også ofte behov for at kunne tale med det professionelle sundhedspersonale om grundlæggende eksistentielle spørgsmål, der trænger sig på i denne situation. Mange ansatte føler imidlertid, at det kan være svært at føre disse samtaler. Formålet med dette projekt er at evaluere og sikre kvaliteten af pilotprojektet Eksistenslaboratorium, der har kørt siden efteråret 2014 med det formål at ruste sundhedsprofessionelle, så de bliver bedre til at tale med patienterne om de alvorlige og eksistentielle emner – til alles tilfredshed.
Region
Hovedstaden
Type
Projekt
Modtager
Den kirkelige funktion på Rigshospitalet
Støttet beløb
469.527 kr., år 2015
Fokusområde
Patienten først

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Sygdomsramte

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi er i fuld gang med at forankre projektet, da vi har indledt samarbejde med Region Hovedstadens center for efteruddannelse og kompetenceudvikling om at uddanne facilitatorer til Eksistenslaboratorium. Det skal vi videreudvikle i 2017. På den måde får vi også mulighed for at arbejde videre med, hvordan vi forankrer det på den enkelte afdeling.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Eksistenslaboratorium peger på et behov for øget fokus på den eksistentielle støtte til patienter og pårørende – fra personalets perspektiv. Det indsamlede materiale tyder på, at personalet via dét refleksions- og arbejdsrum, laboratorierne udgør, oplever højere grad af tryghed og mod til eksistentiel støtte og dermed oplever det mindre vanskeligt at yde denne støtte. Det er vores formodning, at dette i sidste ende vil have en positiv effekt på patienter og pårørendes oplevelse af eksistentiel støtte i mødet med den sundhedsprofessionelle. Det vil imidlertid kræve en anden undersøgelse, at afdække dette.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi havde i vores planer for forankring haft i tankerne, at afholde åbne laboratorier. Planerne for dette viste sig dog ikke at være brugbare, og vi skulle hurtigere have fundet alternativer.

Fokusområde

Patienten først

Alle skal have et trygt møde med sundhedsvæsenet. Patienten skal mødes som menneske, ikke som en sygdom, og ikke alle kommer med de samme forudsætninger. Vi vil arbejde for, at samarbejdet mellem personale og patient optimeres, så patienter og deres pårørende i højere grad høres og inddrages.
Mere om vores fokusområde Patienten først