Søg støtte

Søg

Selvevaluering

El-hockey, handicapidræt

LAVIA Odense, V / Jørgen Madsen

Om donationen

Motion er vigtigt for helbred og humør, men for handicappede er det ikke altid lige let at deltage i motionsfremmende aktiviteter. Hos LAVIA-Odense har man fokus på at fremme handicappedes mulighed for at udøve idræt og motion ved at udbyde el-hockey. Dette projekt omhandler således støtte til udviklingen af handicapidræt og en ekstra el-hockey stol. Målet med projektet er at sikre gode forudsætninger for bevægelse og motion til trods for fysiske og praktiske udfordringer.
Region
Syddanmark
Type
Projekt
Modtager
LAVIA Odense, V / Jørgen Madsen
Støttet beløb
74.000 kr., år 2015
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn, Unge, Kvinder, Mænd

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
El-hockey er kommet for at blive, og da vi stadig har venteliste i Odense Wheelers må vi sige at vi er forankret

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vores projekt er ført 100% ud, der er en handicappet som er startet med at spille el-hockey. Det var det overordnede formål, dermed ikke sagt at vi ikke har flere projekter i støbeskeen.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Nej