Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Elektronisk klaver

syddjurs bo og aktivitetstilbud

Om donationen

Syddjurs Bo- og Aktivitetstilbud er et botilbud for 20 voksne med autisme og intellektuel udviklingsforstyrrelse og senhjerneskade. Donationen går til et elektronisk klaver, der skal skabe glæde gennem musikken, øge beboernes livskvalitet samt give fælles stjernestunder. På faste dage vil der være arrangementer med musik og sang, som personalet står for at samle beboerne til.
Region
Midtjylland
Type
Projekt
Modtager
syddjurs bo og aktivitetstilbud
Støttet beløb
6.000 kr., år 2023
Delmål
Fællesskaber for alle

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Voksne

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Der har været sommerferie så det har ikke kørt som vi vil have det endnu. Men det kommer :) lige nu gør vi det vi kan. Vi samles og spiller lidt “demo” på klaveret og få kan spille nogle danske melodier der kan synges med på

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi har indtil videre kunnet samle borgere til klaverspil og sang og danne er fællesskab for de som har svært ved at være i sociale sammenhænge . Musikterapien har hjulpet godt på dem der ikke har kunnet finde ro i krop eller sind.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Nej. Kun hvis rammerne hos os i huset var anerledes så vi havde et stort fællesrum. Så ville beboere fra andre afdelinger måske føler sig mere trygge ved at være med i oplevelsen:)

Delmål

Fællesskaber for alle

Gode sociale relationer, oplevelsen af at høre til og dét at kunne være noget for andre er vigtigt for at føle sig tilfreds med livet. Vi vil bidrage til, at alle voksne har mulighed for at tage del i fællesskaber og få hjælp og støtte, hvis de er på vej ud af dem.

 
Mere om vores fokusområde Fællesskaber for alle