Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Elevers skolestartskampagne

Young Developers

Om donationen

Young Developers er en forening, hvis formål er at støtte og dokumentere børn og unges potentiale som kreative medskabere af løsninger i deres lokalsamfund. Dette projekt omhandler udviklingen af en skolestartskampagne i samarbejde med elever og lærere på Skårup Skole, Ørkildskolen og Agedrup Skole. Kampagnen vil fokusere på børns trafiksikkerhed til og fra skole, og eleverne skal selv stå for at lave skiltene og udvikle slogans.
Region
Syddanmark
Type
Projekt
Modtager
Young Developers
Støttet beløb
30.000 kr., år 2015
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Ældre

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Ledere, lærere og kommunens folk har taget projektet til sig. En skoleleder vil gerne støtte projektet økonomisk til næste år. Lærerne kan udføre projektet delvist på egen hånd efterfølgende. Politikere og embedsmænd i kommunen har set mulighederne i projektet og vil se på mulighederne for at støtte fortsættelsen til næste år. Vi giver karakteren 9, fordi vi havde håbet at få lærerne til at tage projektet helt til sig og udføre det på egen hånd fremadrettet. Vi må erkende, at der ligger meget koordinering, og at der skal hjælp til. Den store interesse fra ledere og kommunale embedsfolk lader til at kunne understøtte dette behov.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
1. Vi har udviklet en skitse til et koncept for elevinddragelse i skolestartskampagnen 2. Vi har vist, hvordan elever kan udvikle nye tiltag, der supplerer vejsideplakater og videreudvikle vejsideplakaterne. 3. Vi har øget opmærksomheden på børnene ved at det er lokale børn på vejsideplakaterne. 4. Vi har forankret tiltagene hos skole/kommune. 5. Vi har formuleret en række anbefalinger til videre udbredelse Vi mener, at projektet har modtaget større interesse end forventet fra lærere, skoleledere, embedsfolk og politikere og er blevet gennemført med stor succes. Vi havde forventet, at lærerne i større grad vil kunne drive projektet på egen hånd i årerne efter. De mener, at de har brug for hjælp til især arbejdet med at koordinere med eksterne parter. Se vedhæftede evalueringsrapport.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi mener, at det er de rigtige aktiviteter, fordi eleverne har været med til at udvikle dem. Vi har fået en del input via en spørgeskemaundersøgelse til forældre på 0.-2. årgang fx kommentarer til skriftstørrelse på plakater og timing i uddeling af materiale. Disse vil kunne bruges til en yderligere optimering af projektet.