Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Elevråd opstart-synliggørelse

centerafdelingen , Blæsenborgskolen

Om donationen

Centerafdelingen er en specialafdeling på almenskolen Blæsenborgskolen. Centerafdelingen ønsker at oprette et elevråd repræsenteret af indskoling, mellemtrin og udskoling, så de 67 elever, som er socialt, fysisk og/eller psykisk udfordrede, får mulighed for at komme til orde på skolen med deres meninger, ideer og ønsker. Med donationen vil skolen rekruttere elever, der har lyst til at oprette selve elevrådet. Derudover skal der arrangeres en skolefest, hvor elever fra almenskolen også inviteres, samt tegnes og udarbejdes en sansehave med dufte, farver og stier til kørestole.
Region
Sjælland
Type
Projekt
Modtager
centerafdelingen , Blæsenborgskolen
Støttet beløb
10.000 kr., år 2022
Delmål
Alle med fra start

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn og unge

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Jeg står for elevrådet igen til næste år. Jeg har haft evalueringssamtaler med elevrådets medlemmer alle ønsker at deltage næste år (en går ud efter 9 klasse) vi tager flere ind

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi fik opfyldt vores mål og mere til. Stor tak fordi I gjorde det muligt. Vi har 10 elever i alderen 7-16 pr fra alle 3 trin. Vi har haft møde med elevrådet fra normalskolen. Haft frikvartersaftaler og boldspil mm Vi har købt nyt fodboldnet. Vi har købt duftende planter til vores nye skolekolonihave. Vi har haft 12 møder og events. Til jul,halloween og påske. Samarbejdskursus for elevrådet. Mm

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi har fået have. Og små arrangementer men vi forventer at lave flere arrangementer.

Delmål

Alle med fra start

Alle børn og unge har brug for en hverdag med skolegang og fritidsliv i fællesskaber med jævnaldrende. Vi vil bidrage til at børn og unge, der vokser op i udfordrede familier, eller selv er udfordrede af psykiske og sociale vanskeligheder, kan leve et liv, der ligner det liv, alle andre børn og unge har.

Mere om vores fokusområde Alle med fra start