Søg støtte

Søg

Selvevaluering

En åben og tryg kontakt

Psykiatrifonden

Om donationen

Psykiatrifonden blev etableret i 1996 og arbejder for at fremme psykisk sundhed hos danskerne. De gennemfører mere end 8.000 samtaler om året, men behovet er væsentligt større, da mange bliver sat i kø, og nogle helt opgiver. Med denne donation ønsker Psykiatrifonden at udvide antallet af frivillige rådgivere, så flere kan få hjælp. Donationen skal bruges til rekruttering, oplæring og fastholdelse af eksisterende frivillige ved at forbedre de fysiske rammer.
Region
Landsdækkende
Type
Projekt
Modtager
Psykiatrifonden
Støttet beløb
593.000 kr., år 2017
Delmål
Sundere liv

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Kvinder, Mænd

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Det er vores overbevisning, at vi har fået forankret projektet. Vi har haft flere samtaler i 2017 (på hhv. telefon, chat og brevkasse) sammenlignet med 2016 (en stigning på ca. 6 procent), og vi er nået ud til en bredere målgruppe med de nye kommunikationskanaler - især chatten er meget mere brugt af unge end telefon- og brevkasserådgivningen. Vi har fået skabt nogle rammer for de frivillige som gør, at de kan udføre deres arbejde uden at blive forstyrret af hinandens samtaler og med tidssvarende it understøttelse m.m., ligesom de løbende kompetenceudvikles. Dette er med til at sikre fastholdelse og trivsel, hvilket i sidste ende bidrager til rådgivning af høj kvalitet. Rådgivernes feedback sikres bl.a. via fællesmøder samt en styregruppe med frivilligrepræsentanter.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Det var oprindeligt vores ambition at have tre frivilligoptag i 2017 (forår, sommer og efterår) for at øge antallet af rådgivere. Frivilligoptaget i foråret gik over forventning, og der startede 23 nye, kompetente rådgivere op. Vi valgte derfor "kun" at afholde endnu et frivilligoptag til efteråret, da sidemandsoplæring af de nye o.lign. fylder meget ressourcemæssigt i Rådgivningen. Men i efteråret var der ikke tilstrækkeligt med kvalificerede ansøgere, og vi valgte ikke at gå på kompromis med kvaliteten, hvorfor der kun startede 11 nye rådgivere op. Vi er således i dag ca. det samme antal rådgivere som ved projektets start, idet der også har været en naturlig afgang af rådgivere. Vi har oplevet en fremgang i antal henvendelser på ca. 6 procent fra 8600 i 2016 til godt 9100 i 2017 (inkl. chat og brevkassebesvarelser). Målet om de 10.000 henvendelser er således næsten nået. Mht. vores målsætning om at udvide målgruppen til at omfatte flere mænd og flere unge, så er det mål nået. Ved at introducere chat som rådgivningskanal (ultimo 2016) har vi fået mange flere henvendelser fra unge. I chatten var knap 29 procent af henvendelserne i 2017 fra unge under 20 år, og godt 47 procent fra unge ml. 20 og 29 år. Til sammenligning var tallene i 2017 i telefonrådgivningen 2 procent henvendelser fra unge under 20 år og 13 procent ml. 20 og 29 år. Hvad angår henvendelser fra mænd er dette tal steget, om end ikke markant. I Telefonrådgivningen alene er andelen af samtaler med mænd steget fra 27 procent i 2016 til 30 procent i 2017. Der er en mindre andel af mænd, der henvender sig i chatten og i brevkassen, men her har vi ikke så stort sammenligningsgrundlag, idet disse medier blev indført ultimo 20016. Vi har i årets løb løbende kommunikeret om vores rådgivning på egne medier (Facebook, nyhedsbrev, medlemsblad m.m.). Som noget nyt bruger vi aktivt brevkassehenvendelser og svar i vores nyhedsbrev. Her er netop disse henvendelser og svar oftest de mest klikkede på i nyhedsbrevet. Generelt er ring-chat-skriv.dk (som er der hvor Rådgivningen er beskrevet på vores hjemmeside) en af de mest besøgte sider på vores hjemmeside. I januar 2016 kørte vi også en mindre oplysningskampagne med bl.a. postkort med kontaktinfo på Rådgivningen.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
En væsentlig prioritet for 2017 var at forbedre rammerne for de frivillige rådgivere, hvilket vi mener har været en rigtig og vigtig prioritering. Vi har bl.a. forbedret deres fysiske rammer markant, bl.a. ved at forbedre lydabsorberingen, så rådgiverne ikke bliver så forstyrret af hinandens samtaler, ligesom de har fået hæve-sænke borde, trådløse head-sets med bedre støjreduktion og nye computere (idet de forhenværenede var gamle og langsomme). Rådgiverne er meget glade for de nye fysiske rammer. Desuden har vi haft nogle lærerige og relevante temaaftener og temadag, hvor rådgiverne er blevet kompetenceudviklet - med både viden om diagnoser, behandlingsmuligheder m.m., samt de har fået inspiration til nye metoder, spørgeteknikker m.m. 4 gange årligt har de desuden modtaget supervision af erfaren psykolog og supervisor. Denne løbende kompetenceudvikling er vigtig for fortsat at kunne give vores brugere en rådgivning af højt fagligt niveau og for at bibeholde rådgivernes trivsel og motivation for at fortsætte deres frivillige arbejde i Rådgivningen. Qua de nye kommunikationskanaler - brevkasse og chat - er vi nået ud til en bredere målgruppe, som ligeledes var en vigtig prioritet for 2018. Som tidligere nævnt er vi med især chatmediet i langt højere grad kommet i tale med den unge målgruppe - knap 80 procent af samtalerne i chatten var i 2017 således med unge under 30 år, hvor det i Telefonrådgivningen til sammenligning var knap 15 procent. Med vores brevkasse når vi ud til en bredere målgruppe, som (nok) normalt selv ikke ville kontakte os, men nu kan læse spørgsmål og svar de kan relatere til i vores brevkasse - vores brevkasse er således et af de meste besøgte steder på vores hjemmeside. Hvad angår rekruttering af nye rådgivere gav vores ændring af taktik med at lave to store frivilligoptag i stedet for tre mindre desværre ikke det ønskede udbytte, idet der i et af optagene desværre ikke kom tilstrækkeligt med kvalificerede ansøgere. Set i bagklogskabens lys var vi nok for optimistiske efter det store og gode optag i foråret, så vi troede, vi kunne "gentage successen" i efteråret, hvilket desværre ikke var muligt. Vi skulle have kommunikeret bredere og indgået mulige samarbejder med uddannelsesinstitutioner, seniorklubber m.m., som vi nu påtænker at gøre i 2018.

Delmål

Sundere liv

Mindre rygning, begrænset alkoholforbrug, mere motion, mindre stress og bedre søvn. Vi vil bidrage til, at voksne let og hurtigt kan få hjælp til livsstilsændringer, og at flere lever længere og med bedst mulig livskvalitet.
Mere om vores fokusområde Sundere liv