Søg støtte

Søg

Selvevaluering

En bro til fremtiden

Ungdommens Røde Kors

Om donationen

Center Avnstrup er hjemrejsecenter for familier, der har fået afslag på asyl i Danmark, og en stor del af beboerne er unge mellem 15 og 25 år. Mange af beboerne mangler tryghed og stabilitet i livet og står samtidig over for en fremtid, der er uvis og uoverskuelig. Med denne donation vil Ungdommens Røde Kors gennemføre et projekt, der kan give de unge beboere erfaringer og kompetencer som frivillige. Målet er at styrke de unges erfaringer med og tro på, at de kan skabe positiv forandring gennem styrkelse af deres personlige, sociale og faglige kompetencer som frivillige – både på Center Avnstrup, men også i det omgivende lokalsamfund og når de en dag rejser ud af Danmark. Indsatsen vil introducere de unge til det at være frivillig gennem klubaktiviteter, events og weekendlejre. Gennem et aktivitetskickstarterforløb vil de unge få redskaber, som de kan benytte i deres frivillige arbejde, og de vil i løbet af projektperioden også blive tilknyttet foreninger og initiativer gennem frivillig-mentorforløb i lokalsamfundet.
Region
Sjælland
Type
Projekt
Modtager
Ungdommens Røde Kors
Støttet beløb
468.344 kr., år 2020
Delmål
En chance i livet

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Unge, Børn

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Projektet danner grundlag for en ny længeverende indsats som vil foregå på tværs af landet. jf. vedhæftede faglige rapport/korte evaluering

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Støtten fra Tryg-regional har fra Marts 2021-juni 2022 bidraget til at har opbygget en velfungerende og relevant unge-indsats på Avnstrup og faktisk også udrejsecenteret Sjælsmark, samt ankomstcenteret Sandholm. Generelt har projekt skabt mulighederne for at afprøve en ny tilgang, som nu danner rammerne for en længesigtet indsats på tværs af landet

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
I løbet af 2021 indså vi at aldersmålgruppen for indsatsen skulle tilpasses. Der foregår relativt mange aktiviteter for børn i alderen op til 18 år. Tilgengæld er mulighederne for unge over 18 nærmest ikke-eksisterende. For at skabe en god synergi i målgruppen samt en mærkbar forandring valgte vi at have én primær målgrupper: 17-25 årige. vi vil fortsætte med den målgruppe samt lære af og fortsætte aktiviteter, men med nye og mere bæredygtige og endnu mere engagerende strukturer og rammer