Søg støtte

Søg

Selvevaluering

En god start på livet

Red Barnet

Om donationen

Red Barnet Faaborg-Midtfyn arrangerer sommerferietilbud til socialt udsatte familier, som er med i foreningens familieoplevelsesklub, samt en lejr for 24 unge i alderen 10-16 år, der foregår på skonnerten Fylla. Begge initiativer har et særligt fokus på at skabe trygge rammer, som styrker trivsel og netværk, lærer deltagerne at samarbejde fx om madlavning og vier alle nogle gode oplevelser i fællesskab med andre. Donationen gør det muligt at afholde familielejren for 40 børn og voksne og sommerferielejren på Fylla for 24 unge mennesker.
Region
Syddanmark
Type
Projekt
Modtager
Red Barnet
Støttet beløb
78.800 kr., år 2022
Delmål
Alle med fra start

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn og unge, Voksne

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Målgruppe 1: Familierne deltager i højere grad på vores endagsture end tidligere. For målgruppe 2 er mange af børnene kommet i gang med en fritidsaktivitet.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
På familieoplevelsesklubbens sommerlejr fik børnene og deres forældre nogle gode oplevelser, dels i Middelaldercenteret og dels i Knuthenborg. Desuden var der tid til socialt samvær og fællesskab på det sted hvor vi boede. Børnene og deres forældre hjalp med at lave mad, vi spiste sammen og der var tid til leg og hyggeligt samvær. På Fyllalejren som var en børne og unge lejr, var det sociale samvær også i fokus, og børnene indgik i de praktiske opgaver på skibet sammen med de frivillige.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
På familielejren kunne vi i have valgt, i højere grad at organisere leg og spil om aftenen, på stedet hvor vi boede. Men da både børn og voksne fandt sammen og hyggede sig, vurderede vi, at der ikke var det store behov herfor.

Delmål

Alle med fra start

Alle børn og unge har brug for en hverdag med skolegang og fritidsliv i fællesskaber med jævnaldrende. Vi vil bidrage til at børn og unge, der vokser op i udfordrede familier, eller selv er udfordrede af psykiske og sociale vanskeligheder, kan leve et liv, der ligner det liv, alle andre børn og unge har.

Mere om vores fokusområde Alle med fra start