Søg støtte

Søg

Selvevaluering

En mærkbar forskel

Marcher & Lillesø

Om donationen

Besøg af klovne skaber glæder hos dem, der får besøg – unge som ældre. Denne donation skal bruges til at undersøge, om klovne i demensplejen kan betyde en anden forskel end blot det at skabe glæde. Projektet sker i et samarbejde mellem Marcher & Lillesø alias klovnene TUT & TUT, Horsens Kommunes Demensenheder og Stormsalen. Projektets kerne er klovnebesøg på de syv demensenheder i Horsens Kommune. Besøgene vil finde sted hen over en periode på cirka 12 måneder. Hvert besøg vil blive monitoreret og beskrevet gennem billeder og tekst, så der bliver et solidt grundlag til at kunne vurdere, hvilken betydning klovnebesøg har i demensplejen.
Region
Midtjylland
Type
Projekt
Modtager
Marcher & Lillesø
Støttet beløb
540.597 kr., år 2016
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Ældre

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Forankring af viden fra projekt er en fortsat proces. I Horsens Kommune ønsker man fortsat at være nysgerrige på de positive effekter af TUT & TUTs besøg hos borgere med demens. Horsens Kommune har ytret ønske om fortsat at arbejde sammen med Marcher & Lillesø/TUT & TUT.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
I forhold til BEBOERNE indfriede projektet alle de opstillede succeskriterier til fulde (læs mere i den vedhæftede rapport). I forhold til PERSONALEGRUPPEN var der overvejende gode dialoger og sparring igennem hele projektet. I en travl hverdag måtte projektet dog nogle gange vige pladsen for helt basale og nødvendige opgaver i personalegruppen. Overordnet set er den oprindelige målsætning omkring personalet i høj grad blevet indfriet. I mødet med PÅRØRENDE og FRIVILLIGE er projektet i henhold til de opstillede succeskriterier lykkedes i rimeligt omfang.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Projektets design med mængden af såvel klovneaktiviteter som indledende informationsmøder til henholdsvis personale og pårørende/frivillige har været optimal. Det kunne evt. have været nyttigt for den lokale forankring af viden fra projektet at have afrundet hver enkelt besøgsrække med personalegruppen fra hvert demensafsnit.