Søg støtte

Søg

Selvevaluering

En mere tålelig hverdag

Alzheimerforeningen Syd-Vest

Om donationen

Alzheimerforeningen Syd-Vest er en frivillig forening, der arbejder for bedre vilkår for mennesker med demens samt deres pårørende. Foreningen tilbyder kurser for frivillige og fagpersoner, men også arrangementer som filmeftermiddage, foredrag, telefonrådgivning og middage. Donationen går til afholdelse af tre arrangementer med Candle Light Dinner, som giver målgruppen mulighed for at gå ud at spise sammen med andre pårørende og demensramte. Desuden vil der blive afholdt foredrag om demenssygdomme samt om arv, fremtidsfuldmagter og testamente.
Region
Syddanmark
Type
Projekt
Modtager
Alzheimerforeningen Syd-Vest
Støttet beløb
50.000 kr., år 2019
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Ældre

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Candle light dinner arrangementer vil også blive tilbudt fremover. Det samme vil de øvrige tilbud vi har i vores tilbudspallet. Lige nu er vi i gang med at arrangere og tilbyde foredrag for demente, pårørende og andre interesserede med kendte mediepersoner som foredragsholdere

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Det er lykkes at invitere og afholde 4 candle light dinner arrangementer i vores geografiske område. Som følge af Covid-19 situationen har det været en udfordring for vores målgruppe at bevæge sig i det offentlige rum, da de må karakteriseres som sårbare. Derfor har det gjort hverdagen ensom og isoleret for mange. Derfor var glæden stor, da det blev muligt for os igen at invitere demensramte og pårørende til arrangementer, og hurtigt var candle light dinner arrangementerne booket.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Der er for os ingen tvivl om, at candle light dinner arrangementerne er vigtige og efterspurgte. Så de er kommet for at blive. De øvrige arrangementer vi har lagt op til - men som følge af COVID-19 situationen har været risikable at tilbyde og gennemføre - vil i løbet af 2022 blive gennemført, hvis ellers vilkårene normaliseres.