Søg støtte

Søg

Selvevaluering

En plads i fællesskabet

Home-Start Aarhus

Om donationen

Mange småbørnsfamilier mangler i perioder det overskud, der skal til for at få hverdagen til at hænge sammen og til at forebygge og løse problemer i tide. En frivillig familieven, der ugentlig kommer på besøg for at støtte og aflaste, kan gøre en verden til forskel. Siden 2009 har Home-Start Aarhus været bindeled mellem sårbare småbørnsfamilier og frivillige, der har tid og overskud til at hjælpe både praktisk og mentalt. Den generelle målgruppe for indsatsen er pressede, udsatte familier med mindst ét barn under skolealderen. Dette projekt sætter særligt fokus på de allermest sårbare og ressourcesvage familier, der på grund af opstået sygdom eller handicap hos et af familiemedlemmerne oplever, at de mangler netværk og er ensomme. Forløbet med en familieven varer typisk i seks måneder, og erfaringerne viser, at indsatsen hurtigt viser positive resultater og mindsker risikoen for social eksklusion og følelsen af ensomhed. De frivilliges indsats betyder, at en krisesituation undgår at blive optrappet, at opbrud forebygges, og at familien får overskud til at komme videre i livet – både familiemedlemmerne hver især og i fællesskab.
Region
Midtjylland
Type
Projekt
Modtager
Home-Start Aarhus
Støttet beløb
508.500 kr., år 2015
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn, Kvinder, Mænd, Sygdomsramte

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Home-Start kom på Aarhus Kommunes budget pr. 1. januar 2016 med en støtte på 250.000 kr. pr. år i 2016, 2017 og 2018. Det forventes, at budgetaftalen forlænges i 2019. Home-Start har pr. 1. januar 2017 indgået samarbejdsaftale med Aarhus Kommune med en finansiering til sikring og forankring af afdelingen efter den samarbejdsmodel, som Home-Start havde foreslået - at Social- og Beskæftigelsesforvaltningen, Familie, Børn og Unge samt Sundhed og Omsorg, herunder handicap støtter med 150.000 kr. pr. forvaltning pr. år, så den samlede finansiering sikres. Home-Start støtter småbørnsfamilier fra alle tre forvaltninger i det tidligt forebyggende arbejde, derfor er det oplagt, at de tre forvaltninger bidrager i finansieringen. Beløbet er på 450.000 pr. år i 2017, 2018 og 2019. Herefter evalueres, og det forventes at aftalen forlænges fra 2020. Så forankringen er lykkedes med sikring af driften med 700.000 kr. pr. år.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Den 2., 11. og 16. februar samt 15. marts 2016 introduktionskursus for 8 nye frivillige. Underviser og kursusleder: Kirsten Mortensen. Den 9. februar 2016; Fyraftensarrangement for frivillige i Home-Start. "Snak om det - om børn af psykisk syge forældre" v/ Karen Glistrup. Der var 18 deltagere.. Kursusleder: Kirsten Mortensen. Den 10. marts 2016 Et kursus med efterfølgende workshop for frivillige "Om fødselsdepressioner- hvordan påvirker det småbørnsfamilierne?" Underviser og instruktør: Ledende sundhedsplejerske Vibeke Westergaard samt sundhedsplejerske Dorte Nilsson. Kursusleder: Kirsten Mortensen. 24 deltog. Den 3. maj 2016: Førstehjælpskursus for frivillige. Underviser: Erling Bregnegaard. Kursusleder: Kirsten Mortensen. Der var 11 deltagere. Den 29. juni 2016 sommerarrangement med deltagelse af 21 frivillige. Den 30. august, 6., 21. og 26. september samt 30. oktober 2016: Introduktionskursus for nye frivillige med deltagelse af 7 nye frivillige. Underviser og kursusleder: Kirsten Mortensen Den 6. november 2016: Netværksarrangement for Home-Start familier med børn. Gratis massage for familier og børn/babyer samt fællesspisning og hygge for børn og voksne. Mulighed for børnepasning v/frivillige fra Home-Start. Kursusleder: Jannie Arvad og Kirsten Mortensen. 28 voksne og 12 børn deltog. Den 8. november 2016: Julearrangement for frivillige. 25 frivillige deltog. Den 24. januar 2017: Kommunikation med spædbørn. Foredrag v/jordemoder Cindy Nieft. 18 frivillige deltog. Den 24.& 25. april, 1., 8. & 29. maj. 2017: Introduktionskursus for nye frivillige. Undervisere: Lea Andersen og Kirsten Mortensen samt oplæg v/Gry Mertz og Grethe Jørgensen. Kursusleder: Kirsten Mortensen. 10 frivillige deltog. Den 17. juni 2017: Kommunikation med spædbørn v/jordemoder Cindy Nieft Netværksarrangement for familier i Home-Start. Aflyst pga. manglende tilslutning. Den 8. juni 2017: Førstehjælpskursus for frivillige. Underviser: Erling Bregnegaard. Kursusleder: Kirsten Mortensen. 10 frivillige deltog. Den 19. juni 2017: Sommerarrangement for frivillige. 23 frivillige deltog.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Ved ikke umiddelbart.