Søg støtte

Søg

Selvevaluering

En plads i fællesskabet.

Den selvejende Institution Kirken på gaden

Om donationen

Kirken på Gaden arbejder for at hjælpe socialt udsatte misbrugere i Esbjerg og omegn. Det gælder både dem, der har et aktivt misbrug, og dem, der forsøger at komme ud af deres misbrug. Med det formål at skabe tillidsfulde relationer og et støttende fællesskab arrangerer Kirken på Gaden fællesspisning hver fredag. Nogle misbrugere har brug for hjælp til at huske at møde op og bliver hentet i deres hjem eller på byens forsorgshjem. Om sommeren flyttes fællesspisningen i stedet ud til misbrugernes udendørs samlingssted. Erfaringerne med fællesspisningen er gode og fungerer som et vigtigt supplement til indsatsen fra Esbjerg Kommune, Kirkens Korshær og De Hjemløses Venner. Denne donation skal bruges til at fortsætte fællesspisningen, sociale aktiviteter og drift af Kirken på Gadens indsats i yderligere et år.
Region
Syddanmark
Type
Projekt
Modtager
Den selvejende Institution Kirken på gaden
Støttet beløb
50.000 kr., år 2016
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Ældre

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi opnåede sponsorer til en del af maden, samt til noget af huslejen. Ud fra dette, kunne vi måske have fortsat. Problemet har helt sikkert været den flaskehals af mulighed for anstændig behandling, og ikke bare opbevaring. Det har været sværere end vi havde forstillet os at integrere vores brugere i et nyt netværk. Grunden er, at misbrugere er omgivet af mennesker hver eneste dag i mange timer. Det er man ikke hvis man forlader miljøet. Det nye netværk er folk i arbejde, som kun har overskud til at være sammen med dem en gang om ugen. Når de ikke kommer i behandling i mindst et halvt år, får de ikke et nyt bæredygtigt netværk, hjulpet af behandlingscenterets udslusningsprogram. Da vi fortsat har vores nye venner i vores netværk, synes ut alligevel at det er lykkes lidt.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Da vi søgte pengene, havde vi ikke forstillet os, at vi ville møde så mange forhindringer på vores vej. Vi opnåede at 4 mennesker kom i behandling, men kun en af dem fik en bevilling. Han var fra Varde kommune. Esbjerg Misbrugscenter besluttede i vores tilskudsperiode, at skære bevillinger til døgnbehandling ned til 6 om året. De heldige skulle være under 25 år, så vores brugere var allesammen ældre. Ut har siddet med brugere til ansøgningssamtale på bevilling, hvor deres misbrugskonsulent ligefrem har frarådet dem at komme ud af Metadon, for ikke at få for mange smerter i ryggen. Selvom jeg fik en læge til at garantere, at smerterne kunne dækkes ved smertestillende medicin, og brugeren var indstillet på at betale prisen for at blive rusfri, så fik de ingen bevilling. To andre fik at vide, at de skulle gå hjem og holde sig clean i 3 måneder, hvorefter der kunne være tale om at få en bevilling. Hvem kan det? En fjerde fik ingen bevilling, men lov til at beholde sin Metadon, så længe han var på nedtrapning. Kun et enkelt behandlingssted ville tage vores brugere uden bevilling. Behandlingsstedet, Betesda, var godkendt af Tilbudsportalen. Selvom vi samlede 5.000 kr ind pr. bruger pr. måned, og brugerne blev fredet på arbejdsmarkedet i behandlingstiden, så var det ikke bæredygtigt for behandlingstedets økonomi. Behandlingstedet kunne ikke leve op til den standard som de behandlingssteder, der fik bevilling havde.. Brugerne udskrev sig selv af Misbrugscenteret (det krævede Misbrugscenteret), når de tog i behandling uden bevilling, hvilket gjorde, at de mistede deres misbrugskonsulent under behandlingen. Vi har heldigvis været med til at 2 familiefædre i dag er rusfri, og deres børn er kommet ud af det ungdomspsykiatriske system. Begge har været i behandling uden bevilling. Den ene er i arbejde nu, og har overlevet den sidste fyringsrunde som klejnsmed i Brande. Den anden har forsøgt at tage 8. klasse, men var for ordblind. Han arbejder nu som praktikant hos en anlægsgartner. De er begge flyttet fra stedet, og bor i egen bolig. Vi har 4 derforuden, som har været rusfri i henholdsvis 6,4,2, og 1 år nu. De har det alle godt og to er i arbejde. En opnåede at blive rusfri i 9 måneder i egen bolig, men da han ikke flyttede til et andet miljø, faldt han tilbage til misbruget. Han boede i forsorgshjemmets udslusningsbolig, da han og ut kørte til afrusning på Spangsberg Hospital i Esbjerg, uden for støttekontaktpersonens arbejdstid. De havde været afsted en gang, hvor han havde fået at vide, at han skulle gå hjem og komme ned på en promille på 0, før de ville se ham igen. Da han var det, havde støttekontaktpersonen fået fri, og han kontaktede ut. Han blev afruset og sendt hjem dagen efter med Antabus. Ut besøgte ham hver dag, og han blev hentet hver fredag, hvor vi fejrede endnu en uge clean. Alle var målløse. Han havde de hjemløses øl stående i sit køleskab, og sad selv og var clean i sin kørestol. Ut talte flere gange med ham om at flytte fra miljøet, men han var bange for at blive for ensom. Hans nye netværk kom ikke og besøgte ham hver dag, så ville det kun være hjemmeplejen der kom. Desuden boede han ved siden af Kirkens Korshærs varmestue, hvor han kunne spise sin varme mad, og have fællesskab, men det var også et sted, hvor han skulle sige nej til stofhandlere hver dag. Han boede også ved siden af Det Alternative Plejehjem, hvor hans venner, der ikke længere kunne klare sig i egen bolig, måtte flytte ind, og samtidig beholde deres misbrug. Det gav ham tryghed, at have personalet på plejehjemmet så tæt på, når han fik vejrtrækningsproblemer med efterfølgende angstanfald. Efter 9 måneder gav han op, men forsøgte at skjule sit misbrug. Han holdt op med at komme hos os, og da vi ikke fortsatte med at kontakte ham, forsvandt han ud af vores netværk. Han får snart en plads på Det Alternative plejehjem, hvor han kan få hjælp til at beholde sit misbrug af både alkohol og stoffer. Vi har lidt kontakt med ham igen. Vi nåede at se en mand, der fik kontakt med sine 4 børn igen, og blev inviteret med til alle familiære sammenkomster. Han gik også til banko med sin ældste datter en gang i ugen. Vi mødtes med ham to gange om ugen. Han måtte heller ikke få en bevilling. Havde han fået det, havde han været flyttet ud af miljøet, og var måske clean i dag. En anden brækkede lårbenet, og blev clean under indlæggelsen. Ut passede hans hund, og teamet ryddede op i hans lejlighed, så hjemmeplejen kunne passe ham. Ut hentede ham på sygehuset og passede ham indtil hjemmeplejen kom på banen. Ut havde fået lov til at stå som nærmeste pårørende, og samarbejdede med sygehuspersonalet omkring udskrivelsen. Kort efter blev han indlagt igen, da hans saltbalance kom i udu, og han gik i delir. Ved den næste udskrivelse, havde den opsøgende medarbejder ferie, og ut måtte træde til igen, da hjemmeplejen havde deres faste tider, og han bare blev sendt hjem i en taxa fra sygehuset. Ingen vidste om der var mad i huset, og han kunne ikke gå. Medarbejderne fra Esbjerg kommune sørgede senere for møbler og fjernsyn fra De hjemløses venners genbrugsbutik. Han var clean i 2 måneder, men kunne ikke få en bevilling. Til sidst kunne han ikke undvære sine venner fra ølskuret, så han begyndte at drikke igen. Vi så ham fortsat hver fredag, når vi kom med mad til ham og de andre om fredagen, eller når han kom til os om vinteren. Han opgav tanken om at blive rusfri, og havde fokus på kampen for de hjemløse i foreningen Sand. Hans lejlighed kom hurtigt til at gro til igen, desværre. Vi har ham stadig i vores netværk. En fik vi i arbejde som praktikant som kirketjener, hvilket han blev meget glad for. Han måtte heller ikke få en bevilling til behandling. Han blev derfor ved med at drikke, og kunne på sigt ikke få en fast stilling nogen steder. Han var i praktik 4 gange, medens vi havde kontakt med ham. Han er nu i fængsel for vold, da han har banket en fyr, som har voldtaget hans niece. Vi har ham stadig i vores netværk. En kom i fodlænke i 60 dage, hvor han var tvunget til at være clean for ikke at komme i fængsel. Han måtte kun komme ud af sin lejlighed 2 timer hver dag. Vi kom med mad til ham hver fredag. Teamet besøgte ham også indimellem, og hjalp ham med at male sin lejlighed. Der blev også læst teori med ham til kørekort i denne periode. Da han blev fri igen tog han kørekort, og dette tvang ham til at være ædru, når han kørte bil. Han har ikke været ædru hele perioden, men han har aldrig kørt bil i påvirket tilstand. I begyndelsen fulgte politiet ham tæt, men nu er de trygge ved, at hans beslutning om ikke at køre spritkørsel holder vand. Han er så glad for sin nye status. Vi har ham stadig i vores netværk. Alle har de prøvet en forandring, sammen med ca. 15 andre brugere af Kirkens Korshærs Varmestue. Vi håber, at det kan blive springbrættet til at de prøver at blive rusfri igen. Vi kan ikke se nogen mulighed for at hjælpe dem fremover, da vi ikke vil være et værested, med daglig kontakt. Vi vil kun arbejde med dem, der vil ud af deres misbrug. Det er der for mange forhindringer for, end vi kan magte på frivillig basis. Vi har erfaret, at det ikke kun er misbruget, der er en hindring for at misbrugeren kan blive clean, men i høj grad også dem, som man skulle tro var ansat til at hjælpe dem ud af det.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi nåede aldrig i sommerhus med brugerne. Det var svært at finde en weekend, hvor alle frivillige kunne, og hvor brugerne var fastholdt. Teen Challenge landsstævne var en god idé. Det var noget de arbejdede frem imod at blive clean til. En valgte at gå i behandling 2 måneder før, for at være nedtrappet til stævnet. De tidligere misbrugere fik mulighed for at knytte et tættere netværk til andre tidligere misbrugere i Teen Challenge. Alle fik et godt kendskab til de andre gadeplansarbejder i DK. I juni 2016 og 2017 lavede vi en grilldag, hvor vores brugere var med på besøg på Betesda. Der mødte de tre af deres tidligere venner fra ølskuret, som var i fuld gang med behandlingen. De så forvandlingen og håbet. Desværre fik de ingen bevilling, da de søgte, og vi havde ikke mulighed for at betale for flere. Vi inviterede de brugere, der måtte forlade Betesda (ikke alle var klar til at færdes blandt aktive misbrugere) til vores julefest i 2016, hvilket gav samme håb til vores brugere. Vi optog nogle af deres tideligere misbrugsvenner, på video, som var kommet ud af misbruget, hvor de sendte hilsner og opmuntringer til at tage samme skridt. Det var tydeligt at se, at det rykkede i dem.