Søg støtte

Søg

Selvevaluering

En plads i litteraturen

Læseforeningen

Om donationen

Donationen går til at afprøve, om litterære læsegrupper kan modvirke stress og ensomhed blandt studerende og derved forbedre studietilknytningen. Studenterrådgivningen er en statslig institution, der tilbyder gratis rådgivning for studerende på alle videregående uddannelser i Danmark. Studenterrådgivningen tilbyder individuelle samtaler, gruppeforløb og workshops i hele landet. Projekt Guidet fælleslæsning er baseret på højtlæsning af skønlitterære tekster og samtale i grupper. Det er påvist, at læsning foretaget i såkaldt frugtbar ensomhed fremmer modstandsdygtigheden og mindsker modtageligheden for socialt pres og forventninger. I hvilket omfang sådanne effekter kan overføres til fælleslæsning, undersøges i dette projekt.
Region
Landsdækkende
Type
Forskningsprojekt
Modtager
Læseforeningen
Støttet beløb
999.046 kr., år 2019
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Indsatsen er nu forankret i regi af Læseforeningens ungeindsats, i kraft af hvilken vi har læsegrupper for unge i udsatte og sårbare positioner både indenfor og indenfor uddannelsessystemet. Læsegruppen viste sig at udgøre et attraktivt tilbud i overgangene, eks., i en orlovsperiode i forbindelse med sygemelding, eller efter studierne, hvor man er usikker på næste skridt, eller for de unge, som endnu ikke havde søgt ind på uddannelse, eller i forbindelse med flytning til byen og andre overgange

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Målet er kun delvist indfriet. Det er lykkes i perioden at udvikle et tilbud og en model for forankring af indsatsen, læsegrupper for unge i mistrivsel under uddannelse, men det krævede en kursændring så vi i stedet for en henvisningsmodel i samarbejde med SRG er endt med en ung-til-ung model, hvor unge under uddannelse trænes til at varetage læsegruppefunktionen på egen uddannelsesinstitution og invitere medstuderende ind i gruppen. Men deltagerne har kun i ringe grad deltaget i forskningsdelen

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Selve aktiviteten ”Guidet fælleslæsning” har fungeret godt. Når først de unge har deltaget en gang fortsætter de. Udfordringerne har været at kommunikere tilbuddet. Hvad er en læsegruppe og hvad er dens formål? Vi er endt med ikke at italesætte sårbarheden hos den enkelte, men i stedet tale litteraturen og dets frirum frem. Dette vanskeliggjorde dog kommunikationen af det forskningsmæssige formål, bedret mental sundhed, og dehar måske derfor prioriteret aktiviteten, fremfor forskningsdeltagelsen